Yorumlar: Covered In Red

Yorumlayan: Krematoryum
Tarih: 24/11/15 21:01
Blm: Covered In Red
Beendim

Hannibal haftalardýr sonunuzu biliyor. <- 

Bu cümle ühü. Ýkisi de biliyordu :(( Will'in Hannibal'a baðýmlýlýðýný kelimelere çok güzel dökmüþsün, okurken þarkýyý da açmýþtým ve ikisi birbirini tamamladý, sessizlikte hayalimde canlandýramadýklarým canlandý. 

Hannibal'ýn dizisindeki aðýrlýðý, yoðunluðu ve buna raðmen keskin hisleri ustaca vermiþsin, eline saðlýk.

.

Ayrýca Malukah'a bayýldýðým için soundtrack seçimi için müzik zevkini de tebrik etmek istiyorum :DYazarýn Cevabý:

Kremaa <3 Ya mutlu oldum akþam akþam, teþekkür ederim :D

Valla bu ikisi benim canýmý ok yakýyor, izleyemiyorum bile diziyi yani agfdsdf çok aðlayacaðým çünkü biliyorum... Özellikle Will <3 :( Onun hislerini yansýtmak istedim, onun o dayanýlmaz acýsýný bu durumdaki... Yapabildiysem ne mutlu :D

Beðenmene sevindim, teþekkür ediyorum yorum için-þarkýyý da Melisa buldu saðolsun, tebrikler ona :D Hoþçakal <3Yorumlayan: Fasulye
Tarih: 27/10/15 20:17
Blm: Covered In Red
Beendim

Aþýk oldum!!!Çok güzelllll :)))Her zaman 2. þahýþ tarafýndan anlatýlan hikayelere  bayýlmýþýmdýr.Ellerine saðlýk!Yazarýn Cevabý:

Aww <3 Teþekkür ederim, beðenmene sevindim! :DYorumlayan: laplacesdemon
Tarih: 26/10/15 21:47
Blm: Covered In Red

Will'i bilmem ama, benim kalbim yerinden söküldü. Kaç defa okudum yüreðimi parçalara ayýra ayýra bilmiyorum. Her kelimesi, her kelimesiyle mükemmellik bu eser. Duruluk,yoðunluk,özgünlük..harikasýn her þeyinle. *teðme mod on* hdkkhflksd bir kez daha kaliteni kanýtlýyorsun. Bu eser için teþekkürler <3Yazarýn Cevabý:

Vaooov... Ne desem bilemedim O.o Çok teþekkür ederim böyle düþündüðün için, benimle bu düþünceni paylaþtýðý için de... <3 Mutlu oldum :))Yorumlayan: rosie green Onaylý Yazar
Tarih: 25/10/15 23:17
Blm: Covered In Red

Bu sitede çok az hannibal hikayesi görüyorum ve çok beðendim keþke uzun soluklu olsaydý will hannibal shipi biraz aðýr ama çok güzel :)Yazarýn Cevabý:

Teþekkür ederiim <3 Dizi bize pek söyleyecek biþey býrakmadýðýndan, bi de dediðin gibi aðýr bi çift, yazmasý zor... Ama ileride diziyi izlemeyi bitirdiðimde (ve inþallah kitapalrý da okuduðumda) uzun bi Hannigram fici yazmak istiyorum :DYorumlayan: Akhyls
Tarih: 24/10/15 12:10
Blm: Covered In Red
Beendim


Yorumlayan: Calypso Onaylý Yazar
Tarih: 24/10/15 01:26
Blm: Covered In Red
Beendim

Ay Violeeettt!! Yalnýzca iki bölüm izledim diziden, onu da çok saçma bir þekilde aradan dereden seçerek izledim. Ama karakterler hakkýnda bayaðý bilgiye sahip oldum ve hakikaten kafamda canlanan karakterlerle birebir örtüþen bir hikaye olmuþ. 

Tasvirlerin hikayeyi çok canlý kýlmýþ, Will'in bekleyen hali kolayca kafamda canlandý. Kendimi ayný evde onu gizliden gizliye izleyen üçüncü þahýs gibi hissettim. Muhteþem betimlemeler yapmýþsýn, cümleler o kadar güzel akýyor ki... Hele sonda, tüylerim diken diken oldu, ürperdim. "Bir yerlerde kan rengi bir günahýn izleri örtülüyor." ve "Bu, karanlýk bir masalýn yürek rengi mürekkeple yazýlmýþ son cümlesi." cümleleri, hikayenin en can alýcý cümleleriydi bana kalýrsa. 

Will'in içten içe aslýnda Hannibal'ý çoktan affettiðini bilmesi, çok üzdü beni. Her ne kadar Tumblr sayesinde gaza gelip Hannibloomcu olsam da (ihihihi :D) bu çifti aþýrý güzel buldum, belki de senin anlatýmýndan kaynaklýdýr. 

Çok güzel bir hikayeydi. Kalemine saðlýk :)Yazarýn Cevabý:

Calypsooo!! :D Hoþgeldin <3 Umarým hepsini izledikten sonra da ayný þekilde düþünmeye devam edersin alkjhghjk

Teþekkürler, teþekkürler övgülerin için <3 Ya Will benim bebeðiim, öyle içimi acýtýyor ki onun hikayesi... Kendiliðinden çýktý çoðu cümle aslýnda, Will'i gözümde öyle canlandýrdýðým anda gerisi geldi... Ben özetteki kýrmýzý baþlýklý kýzlý cümleyi seviyorum en çok, zaten ilk onu yazdým hikaye üstüne geldi ama söylediklerin de favorilerimden <3

Hannibloomlu bölümlere gelmedim ben daha, youtubetan izleidðim kadarýyla onlarýn da kimyasý iyi ama Will/Hannibal cidden çok özel bi çift, izleyince göreceksin bence... Dostluk açýsýndan bile baksan iliþkileri çok çok acýtýyor insaný. :( Tammamen çifitn kendi güzelliði yani :D

Çok teþekkür ederiim, beðenmene sevindim... Görüþürüz <3Yorum yapmak iin giri yapmalsn. ()