Kitaplık

The Eternal Venerate

Calypso Onaylý Yazar

The Eternal Venerate
Calypso Onaylý Yazar

They were married over a hundred years and he wanted her to be by his side for a hundred years more, for a thousand years more, even forever. And yet he knew her.
  
Altered Carbon • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Laurens Bancroft, Miriam Bancroft
Etiketler: Romantik, Spoiler
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 887 Kelime | 2 Kere Okundu
21/04/20 Tarihinde Yayınlandı | 21/04/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


An Informal Meeting

Calypso Onaylý Yazar

An Informal Meeting
Calypso Onaylý Yazar

It was supposed to be a meeting, a formal one. That was what Zelda thought in the morning at least, while preparing for her visit.
  
Chilling Adventures of Sabrina • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Lilith, Zelda Spellman
Etiketler: Femslash, Smut, Spoiler
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 551 Kelime | 3 Kere Okundu
21/04/20 Tarihinde Yayınlandı | 21/04/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Jessie

Jess

Jessie
Jess

Annesiyle alýþveriþe çýkan Draco, biriyle tanýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Narcissa Malfoy
Etiketler: Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
1 Bölüm | 2819 Kelime | 18 Kere Okundu
21/04/20 Tarihinde Yayınlandı | 21/04/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Soðuk Algýnlýðý

Calypso Onaylý Yazar

Soðuk Algýnlýðý
Calypso Onaylý Yazar

Severus Snape, hasta olduðunda beklenmedik bir þekilde ilgiye muhtaç oluyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: Fluff, OOC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi ve Siyah
1 Bölüm | 1037 Kelime | 34 Kere Okundu
20/04/20 Tarihinde Yayınlandı | 20/04/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Kar Taneleri
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Severus Snape'in karýn yaðýþýný izlemeyi sevdiðini kimse bilmezdi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: felixfelicis | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1280 Kelime | 30 Kere Okundu
06/04/20 Tarihinde Yayınlandı | 06/04/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Apocalypse

Valkirycass

Apocalypse
Valkirycass

Kýyamet alametleri görülmeye baþlamýþtýr.Artýk bütün semavi dinler bu konuda hemfikirdir. Bir gün, genç bir adam kahramanýmýzýn kapýsýnda belirerek adýnýn kýyamet olduðunu ve iþe alýndýðýný söyler.
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fantastik, Gizem
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1168 Kelime | 9 Kere Okundu
29/03/20 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


belirtilmedi
mentese

-Yani iþe giderken,otobüste gördüðüm,hemen yanýmdaki ikili koltukta tek baþýna oturan amcanýn otobüs zeminine tükürüp sonra da ayakkabýsýyla zemine yaymasýný artýk garip görmemeye çalýþýyordum.Onu da bu "toplum" tarafýndan kötü karþýlanacak sonuçlara getiren nedenleri vardý,belki asla eðitim alamamýþtý belki çoðu kiþi gibi eline hiç dolu kitap almamýþtý,belki hiç kitap alamamýþtý.Hatta mental olarak hasta olabilirdi,bunun bilincine varamayacaðý,hatta etrafýndaki insanlarýn da bu konuda hiçbir bilgi sahibi olmadýðý,her þeyin tanrýnýn lütfuna baðlandýðý bir çevreden,hiç bir aydýnlanma çizgisinin ucundan dahi geçemeden,gelmiþti-
  
Düzyazý • G • 0 Yorum Açık Evren Hikayesi

Ana Karakterler:
Etiketler: Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: yok | Artist: yok
Seri:
1 Bölüm | 1471 Kelime | 4 Kere Okundu
01/03/20 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/20 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Seni Özlemek, Gökyüzünde Uçmak Gibi
Cesear

Sevgililer Günü için yazdýðým bir Kiribaku one-shot. Buraya da koymaya karar verdim, iyi okumalar.
  
Boku No Hero Academia • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Katsuki Bakugou
Etiketler: Angst
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1478 Kelime | 1 Kere Okundu
13/03/20 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/20 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Carry Me To My Home
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Ev dediðin dört duvar bir çatýdan oluþan yer deðildir, ait olduðunu hissettiðin yerdir.
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Yarışma: 5. Yýl Hikaye Yarýþmasý
Beta: | Artist: globbels
Seri:
1 Bölüm | 1132 Kelime | 12 Kere Okundu
20/12/19 Tarihinde Yayınlandı | 20/12/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Ev Sýcaklýðý

sado

Ev Sýcaklýðý
sado

Ev
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Yarışma: 5. Yýl Hikaye Yarýþmasý
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 415 Kelime | 8 Kere Okundu
17/12/19 Tarihinde Yayınlandı | 17/12/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


KUYU - Bir Komiser Cemal Polisiyesi
yasinfiction

Polisiye Hikaye
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Bölüm | 6840 Kelime | 0 Kere Okundu
08/12/19 Tarihinde Yayınlandı | 09/12/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Shadowy Night
Melissa Black

"Parçalanmýþ bir ruhu sevmeye çalýþýyorsun."
"Öncelikle sevmeye çalýþmýyorum, seviyorum. Ýkinci olarak, belki de o ruhu o þekilde seviyorumdur? Buna yaralarý da dahil."
"Üzüleceksin Clint."
"Ýyileþeceksin Lyla."

Clint Barton & Lyla Gray
Hawkeye & Night
  
Marvel • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Anthony Stark, Clinton Barton, Jarvis, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson
Etiketler: Aksiyon, Angst, Dark, Depresyon, Dram, OC, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 4703 Kelime | 4 Kere Okundu
03/06/19 Tarihinde Yayınlandı | 06/12/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Badem Çiçeði
austenviolet Praetorium

Çapulcularýn son senesinde, James'in kuzeni Beauxbatons'dan Hogwarts'a gelirse neler yaþar?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 62 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, James Potter, Lily Evans Potter, Mary McDonald, Minerva McGonagall, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Dram, Genel, Komedi, OC, OOC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Lucid
Seri: #03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde
24 Bölüm | 45011 Kelime | 3288 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yayınlandı | 24/11/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Song of Mirrors
Melissa Black

Genç bir kadýn vardý, savaþýn ortasýnda bekleyen. Diðerleri gibi bir yüzüðe, koyu yeþil bir kazaða ve unutulmaya yüz tutacak sözlere sarýlmýþ.
Genç bir kadýn vardý, unutmaktan korktuðu için her aný tekrar tekrar yaþayan, kelimeleri birer birer ezber yapan.
Genç bir kadýn vardý, beklediði gecelerin gün açacaðý sabahlara uyanmak için dua eden. Ve beklediði askerin bir gün gitmemek üzere gelmesi için her gün yakaran.

O genç kadýna verilen kimi sözler tutuldu, kimisi unutuldu... Ancak her biri derin izler býraktý.

O genç kadýn James Buchanan Barnes'ýn yolunu bekleyen Katherine Grace Evans'tan baþkasý deðildi. Onun kaderi asker ile baðlýydý. Askerin kaderi onunla. Ölümde de yaþamda da...
  
Marvel • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Jarvis, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 12396 Kelime | 8 Kere Okundu
16/02/18 Tarihinde Yayınlandı | 23/11/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Sweetest Death
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Charming Willow Street’te yaþayanlar, ekim ayýnýn son gününün sabahýnda, evlerinin önünde birer davetiye bulmuþlardý. Gece yarýsý gerçekleþecek bir kutlamanýn habercisi olan davetiyede adres veya gönderen belli deðildi, sadece tek bir cümle yazýyordu siyah paspartu kaðýdýnýn üzerinde.
“Bu gece yarýsý en tatlý ölüme davetlisiniz.”
  
Özgün Kurgu • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fantastik, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri:
1 Bölüm | 1798 Kelime | 17 Kere Okundu
02/11/19 Tarihinde Yayınlandı | 02/11/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Give Us a Shot
Harmonian

A heartfelt conversation with Hermione leaves Harry with some serious questions which can only be answered by experience. But the real question is: Is Hermione ready to give them a shot?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Komedi, Romantik
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
6 Bölüm | 25329 Kelime | 35 Kere Okundu
07/10/18 Tarihinde Yayınlandı | 12/10/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Suna'nýn Kalbi
Alexell Cade

Susma ve söyle.
Þimdi ne kadar suçluyum?
Seni ondan,
daha düne kadar ait olduðun kiþiden çaldýktan sonra hala yerim ayný mý senin durulmak bilmeyen çakranda ?
  
Naruto • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Uchiha Sasuke
Etiketler: Argo, AU, Dark, Karakter Ölümü, Macera, Slash, Smut, Spoiler, Trajik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1548 Kelime | 1 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yayınlandı | 11/09/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Gidenleri Sevme Sanatý
Alexell Cade

Aþk kimi zaman cesurlarýn, kimi zaman korkaklarýn iþi.
Sen hangisi olmak istersen.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Angst, Argo, Dark, Depresyon, Dram, Drug, Psikolojik, Romantik, Slash, Smut, Trajik, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 3847 Kelime | 4 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yayınlandı | 11/09/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Ayakkabýcý

TheTurkologist

Ayakkabýcý
TheTurkologist

Bir ayakkabýcýda geçen bir aný
  
Özgün Kurgu, Düzyazý • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 551 Kelime | 0 Kere Okundu
02/09/19 Tarihinde Yayınlandı | 02/09/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Düþten Düþen
NerissaBlack

Güneþin batýþýyla yeni bir dünya uyanýr öte diyarda. Bu diyarda neler yoktur ki gerçekten baþka!
Onu sevdikçe bilebilirsin yolunun nereye varacaðýný, sýrlarla dolu bir okyanustur kimse bilemez yaþamý!
Yolun düþerse bir gün tadacaksýn ancak, hatýrla her þeyin karardýðý anda bulunacak!
Bizden bu kadar artýk sen okuyacaksýn gerisini, unutma bazý þeylerin kalmalýdýr gizi!
 (Geçmiş Dönem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI
Özgün Kurgu • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 1404 Kelime | 20 Kere Okundu
19/08/19 Tarihinde Yayınlandı | 23/08/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Bur Yaverleri

saga Onaylý Yazar

Bur Yaverleri
saga Onaylý Yazar

Dengeyi saðlamak adýna...
 (Geçmiş Dönem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI_INATCI_KARARLI_KELIDD_EFSANE
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Distopik, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
21 Bölüm | 63451 Kelime | 40 Kere Okundu
21/08/19 Tarihinde Yayınlandı | 21/08/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Imaginary Friend
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Küçük yaþta ölen çocuklarýn ölümden sonraki yaþamlarýnda özel bir görevi vardýr. O da yalnýz ve ihtiyacý olan çocuklara hayali arkadaþlýk yapmaktýr.
 (Geçmiş Dönem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI
Özgün Kurgu • G • 7 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dram, Fantastik, Fluff, Genel, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 1511 Kelime | 23 Kere Okundu
14/08/19 Tarihinde Yayınlandı | 18/08/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


how the hell did i lose a friend (that i never had)

silver Onaylý Yazar

how the hell did i lose a friend (that i never had)
silver Onaylý Yazar

Sirius’u kaybettiði için üzüldüðüne inanamadýðý kadar; Sirius’u kaybettiði için üzülmemesi gerektiðine de inanamýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Dark, Dram, Karakter Ölümü, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 431 Kelime | 17 Kere Okundu
02/08/19 Tarihinde Yayınlandı | 02/08/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Juárez, Mexico

Valkirycass

Juárez, Mexico
Valkirycass

Aslýnda görevlerde kaybolup öldü sanýlmak Coulson’da alýþkanlýk olmuþ sayýlýrdý. Bulmasý da hep Clint’e düþerdi. Clint/Coulson
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Maria Hill, Nick Fury, Phil Coulson
Etiketler: Argo, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2005 Kelime | 23 Kere Okundu
17/07/19 Tarihinde Yayınlandı | 21/07/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Hogwarts Ekspresi

Astalder

Hogwarts Ekspresi
Astalder

Ýkinci yýl baþlarken okula uçan arabayla gitmeyen Hermione, trende tek baþýnaydý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy
Etiketler: Fluff
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1206 Kelime | 51 Kere Okundu
20/07/19 Tarihinde Yayınlandı | 21/07/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Beklenmedik Hediyeler

Marisol Onaylý Yazar

Beklenmedik Hediyeler
Marisol Onaylý Yazar

Savaþ sonrasý Hogwarts’a döndüklerinde, Harry Potter bir depresyonla boðuþurken onu mutlu etmek isteyen birinden beklenmedik hediyeler gelmeye baþlar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Gizem, Romantik, Slash, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 1571 Kelime | 73 Kere Okundu
29/06/19 Tarihinde Yayınlandı | 08/07/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Pain
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Acý... Hissedebildiði tek þey acýydý ve odadaki diðer üç çocuðun ona bir yardýmý dokunamýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Hurt/Comfort
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri: #07 Çapulcular Günü: Gökkuþaðý
1 Bölüm | 2109 Kelime | 57 Kere Okundu
08/07/19 Tarihinde Yayınlandı | 08/07/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Twins

Valkirycass

Twins
Valkirycass

Efsanevi Weasley ikizlerinden sonra mirasý kimin devralacaðý büyük bir merak konusuydu ama kimse soyadýnda Snape olan birisinden böyle bir performans beklemiyordu. Severus Snape'in kendisi bile....
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1355 Kelime | 134 Kere Okundu
30/06/19 Tarihinde Yayınlandı | 01/07/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Truth or Dare

Marisol Onaylý Yazar

Truth or Dare
Marisol Onaylý Yazar

Gryffindor ortak salonunda oyun oynanýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1135 Kelime | 77 Kere Okundu
29/04/19 Tarihinde Yayınlandı | 29/04/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Listen to Your Heart
Melissa Black

Herkes bir þeylerden kaçar.

Ýnsanlardan, korkularýndan, ölümden, hatalardan. Ama aþktan kaçamaz. Nerede olursan ol, yanýnda olur. Nerede saklanýrsan saklan, seni bulur. Ýster gökyüzüne ait ol ister yeryüzüne.

'O' seni çaðýrdýðýnda yalnýzca kalbini dinle.


The 100 x Teen Wolf
  
The 100, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Allison Argent, Bellamy Blake, Chris Argent, Clarke Griffin, Finn Collins, Jackson Whittemore, Lydia Martin, Marcus Kane, Octavia Blake, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Aksiyon, AU, Bilim Kurgu, Dram, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 4205 Kelime | 5 Kere Okundu
21/04/19 Tarihinde Yayınlandı | 21/04/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Messages From Tony

Ninfea Onaylý Yazar

Messages From Tony
Ninfea Onaylý Yazar

Uzayda süzülen ve ölmesine günler kalan Tony Stark'ýn Steve'e býraktýðý notlar...
  
Marvel • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Tony Stark
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1557 Kelime | 26 Kere Okundu
02/04/19 Tarihinde Yayınlandı | 02/04/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Brotherhood
Rosella

[Çeviri]
Yedi genç, berbat hayatlarýný geride býrakýp büyümeden önce son bir kez yolculuða çýkar. /OT7, Yoonmin, Vhope/
  
Bangtan Boys | BTS • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Jeon Jungkook, Jung Hoseok | J- Hope, Kim Namjoon | Rap Monster, Kim Seokjin | Jin, Kim Taehyung | V, Min Yoongi | Suga, Park Jimin
Etiketler: Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Days Of Our Lives
24 Bölüm | 206280 Kelime | 117 Kere Okundu
25/11/18 Tarihinde Yayınlandı | 01/04/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Robotic and Mechanic
ArielBlack

Nebula bir robottu. Tony ise tamirci.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Nebula, Tony Stark
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Unknown
Seri:
1 Bölüm | 5057 Kelime | 14 Kere Okundu
30/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Kiss the Birthday Boy and Give Him Flowers

ArielBlack

Kiss the Birthday Boy and Give Him Flowers
ArielBlack

Tony'nin doðumgünü.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark, Virginia Pepper Potts, Wanda Maximoff
Etiketler: Fluff, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1608 Kelime | 26 Kere Okundu
30/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Philanthropist

ArielBlack

Philanthropist
ArielBlack

Tony kendini dünyanýn en iyi çöp çataný zannedebilirdi, arkadaþlarýna yardým ettiðini de sanabilirdi ancak etrafýndakiler için durum farklý iþliyordu. Kýsaca, Steve platonikti ve Tony yardým etmeye çalýþýyordu, tamam mý?
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Loki Laufeyson-Odinson, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, AU, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 9387 Kelime | 37 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Period

ArielBlack

Period
ArielBlack

Prompt: Natasha ve Wanda ayný günde regl olduklarýnda kule olaðanüstü hale geçer.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Natalia Romanova, Pietro Maximoff, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1920 Kelime | 29 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


No Big Deal

ArielBlack

No Big Deal
ArielBlack

Prompt : Natasha ve Steve, Tony'nin ortaya attýðý "Hanginiz yener?" sorusu üzerine ringe çýkarlar. Herkes on dolarýna iddialaþýrken Natasha'yý tek destekleyen Tony olur.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1970 Kelime | 15 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Big Brothers

ArielBlack

Big Brothers
ArielBlack

Prompt : Bucky'nin Clint ve Natasha'yý sevgili sanmasý. Clint'in Nat'e aðabeylik taslamasý.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Robert Bruce Banner, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3233 Kelime | 18 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Au Revoir

ArielBlack

Au Revoir
ArielBlack

Savaþ baþlamadan önce bir saatleri vardý.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: James Buchanan "Bucky" Barnes, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3614 Kelime | 7 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Gift

ArielBlack

The Gift
ArielBlack

Özür dileme sýrasý Steve'deydi ve nasýl dileyeceðini hiç bilmiyordu.
  
Marvel • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Natalia Romanova, Samuel "Sam" Wilson, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Vision, Wanda Maximoff
Etiketler: Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3451 Kelime | 16 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 30/03/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Ivy

springmagic

Ivy
springmagic

"Sarmaþýk gibi; herkes, her þey iç içe. Kimin ne yaptýðýný, ne düþündüðünü anlayamýyorum artýk."
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Fred Weasley, George Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, Peter Pettigrew, Petunia Dursley, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Karakter Ölümü, OC, OOC, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1906 Kelime | 41 Kere Okundu
20/03/19 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


En Güzel Hikaye

Calypso Onaylý Yazar

En Güzel Hikaye
Calypso Onaylý Yazar

Her yeni satýrýmda bir öncekinden daha iyisini yazmayý hedeflemiþtim, her yeni öykümde, her yeni romanýmda. Bu yüzdendir ki, iyi yazarlardan içten içe nefret ediyordum.
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1489 Kelime | 10 Kere Okundu
24/02/19 Tarihinde Yayınlandı | 24/02/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Malneirophrenia

Calypso Onaylý Yazar

Malneirophrenia
Calypso Onaylý Yazar

Çýðlýk atýyordu, en baþýndan beri, dur durak bilmeden. Hiçliðin ortasýnda, çýðlýklarýndan oluþan bir girdabýn içinde tutsak olmuþtu. Her þey fazla siyahtý, fazla griydi.
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: OC: Elvira, Valorie
Etiketler: Fantastik, Femslash, Hurt/Comfort, Spin-off
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2784 Kelime | 8 Kere Okundu
11/02/19 Tarihinde Yayınlandı | 11/02/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Sessizliðin Mucizesi

Calypso Onaylý Yazar

Sessizliðin Mucizesi
Calypso Onaylý Yazar

Çok basit bir iliþkileri vardý temelde, biri diðerine ihtiyaç duyduðu zaman bir araya geliyor ve birkaç saat sonra iki taraf da tatmin olmuþ bir þekilde kendi hayatlarýna dönüyorlardý.

Ve sonra hayatlarýnýn olaðan bir parçasý haline gelmiþti bu durum, öyle ansýzýn ve sorgusuz sualsiz.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Hurt/Comfort, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi ve Siyah
1 Bölüm | 2588 Kelime | 78 Kere Okundu
09/02/19 Tarihinde Yayınlandı | 09/02/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


L'Ange Égaré
Melissa Black

Daphne River, dünyadaki kayýp ruhlardan ve tuhaf özellikler sergileyen birisiydi.
Kim olduðu bulmak için, özlemeyi reddettiði þehre geri döner ve döndüðü gibi yolu hiç de ummadýðý yakýþýklý ve bir o kadar gizemli birisiyle kesiþir.

Marcus Whitmore, Oxford'un yetenekli doktorlarýndan ve gizli kalan vampirlerinden birisiydi.
Babasýnýn emri ile baþýna geçtiði tarikat, baþlarýna belalar örmeye kararlý bir Konsil ve de Clermont ailesinin sýrlarý ile baþa çýkmak için çabalarken yoluna tuhaf kýzýl bir kadýn çýkar.

Gri þehir, kaybý ve gölgeyi bir araya getirir.

Çünkü kaderin onlar için bir planý vardýr.
  
All Souls Trilogy • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Diana Bishop, Marcus Whitmore, Matthew Clairmont, Miriam Shephard OC: Cliodhna Fiona Reidmagee
Daphne River
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik, OC, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 1445 Kelime | 2 Kere Okundu
02/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 06/02/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Aþk Zamaný
Ginny W

Geçmiþe giden Hermione ve olaylar...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Bölüm | 4705 Kelime | 365 Kere Okundu
09/02/17 Tarihinde Yayınlandı | 04/02/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


A Nightingale
bohemian Onaylý Yazar

Bella, Edward'ýn gidiþinin ardýndan yaþadýðý duygusal çöküþten Jasper Hale sayesinde kurtulmaya çalýþýr.
  
Twilight • G • 34 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Alice Cullen, Bella Swan, Edward Cullen, Jacob Black, Jasper Hale, Sam Uley
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
14 Bölüm | 44072 Kelime | 1041 Kere Okundu
10/07/15 Tarihinde Yayınlandı | 27/01/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Reasons
Harmonian

Reasons to love Hermione Jean Granger - by Harry James Potter (One-Shot Collection)
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 15 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Fluff, Komedi, Romantik, Smut
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
23 Bölüm | 18105 Kelime | 264 Kere Okundu
23/07/17 Tarihinde Yayınlandı | 14/01/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yalnýzca Bir Gece

bohemian Onaylý Yazar

Yalnýzca Bir Gece
bohemian Onaylý Yazar

"Bir geceliðine, bu kadýn Klaus'tan nefret etmeyecekti."
  
The Originals • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Klaus Mikaelson
Etiketler:
Dil:
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 790 Kelime | 8 Kere Okundu
07/01/19 Tarihinde Yayınlandı | 07/01/19 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


BirinciLETHIFOLDBir Zamanlar Yıldızı Parlayanlar
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

“Bir oðlumu kaybettim, birini daha kaybedemem!”
***
Asanýn ucundan beklediðinden cýlýz, mavi-gümüþ bir Patronus çýktýðýnda Molly'nin dolan gözlerinden bir damla yaþ süzüldü. Baþaramayacaktý...
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Angelina Johnson, Fred Weasley II, George Weasley, Molly Weasley
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Spoiler
Dil: Türkçe
Yarışma: Sýcak Çikolata
Beta: felixfelicis | Artist: globbels
Seri:
1 Bölüm | 2483 Kelime | 75 Kere Okundu
27/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 27/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Who is the daddy?

bohemian Onaylý Yazar

BirinciWho is the daddy?Bir Zamanlar Yıldızı Parlayanlar
bohemian Onaylý Yazar

Sýradan bir akþamda, Hermione bir konuþma yapmak üzere üç arkadaþýný da çaðýrýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 8 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Yarışma: Sýcak Çikolata
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1560 Kelime | 117 Kere Okundu
21/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 22/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


truth hurts, secrets kill
silver Onaylý Yazar

Riverdale + Gossip Girl AU
  
Riverdale • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Archie (Archibald) Andrews, Betty (Elizabeth) Cooper, Cheryl Blossom, Chuck (Charles) Clayton, Jellybean (Forsythia) Jones, Jughead (Forsythe Pendleton) Jones III, Kevin Keller, Polly Cooper, Toni Topaz, Veronica Lodge
Etiketler: Angst, AU, Depresyon, Dram, Drug, Femslash, Fluff, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, Romantik, Slash, Smut
Dil: English
Beta: luna, licenta | Artist: luna
Seri:
6 Bölüm | 35428 Kelime | 4 Kere Okundu
21/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 21/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Battlefield
Erce Praetorium

James Potter Christmas günü evde deðildir. Ve eve döndüðünde hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Dark, OOC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 688 Kelime | 51 Kere Okundu
19/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 19/12/18 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


masa baþý iþ

silver Onaylý Yazar

masa baþý iþ
silver Onaylý Yazar

Masa baþý polis iþi, Sirius Black'e göre deðildir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, AU, Fluff, Komedi, Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: licenta | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 896 Kelime | 32 Kere Okundu
08/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 08/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


come out and play (when the party's over)

silver Onaylý Yazar

come out and play (when the party's over)
silver Onaylý Yazar

Bughead Christmas + Co-Workers AU
  
Riverdale • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Archie (Archibald) Andrews, Betty (Elizabeth) Cooper, Cheryl Blossom, Jughead (Forsythe Pendleton) Jones III, Kevin Keller, Reggie (Reginald) Mantle, Toni Topaz, Veronica Lodge
Etiketler: Angst, AU, Fluff, Romantik
Dil: English
Beta: licenta | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 5871 Kelime | 3 Kere Okundu
08/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 08/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


bad luck club
silver Onaylý Yazar

Bughead College + Enemies to Lovers AU
  
Riverdale • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Archie (Archibald) Andrews, Betty (Elizabeth) Cooper, Jughead (Forsythe Pendleton) Jones III, Kevin Keller, Veronica Lodge
Etiketler: AU, Fluff, Komedi, Romantik
Dil: English
Beta: Carpelia, Gold, Licenta, Luna | Artist: Colossus
Seri:
5 Bölüm | 13689 Kelime | 0 Kere Okundu
08/12/18 Tarihinde Yayınlandı | 08/12/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Ýlk Gün
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Bir öðretmenin ilk günü...
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri:
1 Bölüm | 583 Kelime | 15 Kere Okundu
24/11/18 Tarihinde Yayınlandı | 24/11/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Ayýp

austenviolet Praetorium

Ayýp
austenviolet Praetorium

Bir kadýnýn ayýbý...
  
Özgün Kurgu • R • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Distopik, Dram, Genel, Psikolojik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 670 Kelime | 28 Kere Okundu
18/11/18 Tarihinde Yayınlandı | 18/11/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Real Monsters
Ayýn Sakini globbels Onaylý Yazar

Cadýlar Bayramý gecesi iþten evine dönen Bay Brook, yoldan geçerken gördüðü çocuklarýný da yanýna alýr. Ancak yanýna aldýðý çocuklar gerçekten çocuklarý mýdýr?
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Fantastik, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: globbels
Seri: #04 EKG
1 Bölüm | 1874 Kelime | 45 Kere Okundu
01/11/18 Tarihinde Yayınlandı | 01/11/18 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


DÜN ÝSKELETLERÝ

Persesver

DÜN ÝSKELETLERÝ
Persesver

Grindelwald, mekanýn varlýðýný algýlamayalý uzun süre geçmiþtir. Her yer, sisin puslaþtýrdýðý maviliðiyle doludur Nurmengard'ýn. Her an zamaný algýlamaksa hemen geçmiþte kalýveren yerleþik bir acýdýr. Ayný sýradanlýkta ilerleyen bir gün, eski bir dost Grindelwald'u özgürlüðe iter.
Gücün içindeki gücün içindeki güç...
Kadim zamanlarda, büyünün içinde kadimleþen bir iradenin elleri titremektedir büyücülük dünyasý üzerinde.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 844 Kelime | 9 Kere Okundu
21/10/18 Tarihinde Yayınlandı | 22/10/18 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yanký ve Gölge
hayalbaz

Kim olduðunla deðil ne olduðunla ilgileniyorum. Þimdi söyle, rüya mýsýn yoksa hayalet mi?
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dram, Fantastik, Hurt/Comfort, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 3389 Kelime | 10 Kere Okundu
21/10/18 Tarihinde Yayınlandı | 21/10/18 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]