Etiketler: Argo

Mia Motola ve Pýtýrkurt Kusmuðundan Farksýz Hayatý
Hello Kitty

Bizim Remus. Çilekli kazan pastasý olan. Þirin, tatlý dilli, yumoþ, kibar Remus. Hayatta en sevdiðim insan, en yakýn arkadaþým olan kiþi…bir canavar mýydý yani?

Remus Lupin/OC
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alice Longbottom, Lily Evans Potter, Remus Lupin OC: Mia Motola
Etiketler: *Harry Potter, Argo, Fluff, Hurt/Comfort, Komedi, OC, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Alohomora
6 Blm | 14038 Kelime | 38 Kere Okundu
31/10/20 Tarihinde Yaynland | 13/08/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


PANDORA
BellaElmer

Kadim zamanlarda Titanlar ile savaþan Olimpos Tanrýlarý savaþý kazanýp göklerin hakimi olmuþtur.

Tanrýlarýn ve insanlarýn babasý olan en güçlü tanrý Zeus, hakimiyeti eline almýþ, yeryüzünü yaratmýþ, ve bu yeryüzünü en kusursuz þekilde yöneteceði on iki Olimpos Tanrýlarý’na söz hakký vererek yönetime dahil etmiþtir. Asýrlar boyu Dünya’da düzen bu þekilde devam ettirilmiþ, kaoslar Tanrýlar’ýn adalet ve barýþ anlayýþýyla bastýrýlarak engellenmiþtir.

Ta ki Tanrýlar’ýn düzenine karþý çýkan ve daða zincirlenerek hapsedilen Prometheus, kurtulup Zeus’tan intikamýný alana kadar.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: OC: Pandora Wilson, Ares, Venüs, Zeus, Hera, Fred Wilson
Etiketler: Aksiyon, Argo, Fantastik, Genel, Gizem, Macera, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 3032 Kelime | 18 Kere Okundu
14/07/21 Tarihinde Yaynland | 18/07/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Hediye

Jess

Hediye
Jess

Jess, Harry'nin doðum günü için hediye almaya Diagon Yolu'na iner.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy OC: Jessica Dumbledore, Ren Kai
Etiketler: Argo, Genel, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Jessie ve Dracie, Drajess
1 Blm | 4273 Kelime | 14 Kere Okundu
09/05/21 Tarihinde Yaynland | 09/05/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


sorgu sahnesi

silver Onaylý Yazar

sorgu sahnesi
silver Onaylý Yazar

Bu hikaye licenta adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
Yoldaþlýk'ta bir sýzýntý vardýr ve Bakanlýk bu durumu incelemek isteyince ortalýk karýþýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alastor Moody, Alice Longbottom, Frank Longgbottom, James Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: licenta | Artist:
Seri:
1 Blm | 1078 Kelime | 19 Kere Okundu
15/02/21 Tarihinde Yaynland | 15/02/21 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Harry Potter ve Gizli Labirent
cankutpotter

Harry Potter ve arkadaþlarý bu sene Hogwarts'a baþlayacaktýr ancak ilk yýllarý, beklediklerinden bile maceralý geçecektir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Alice Longbottom, Arthur Weasley, Cornelius Fudge, Frank Longgbottom, Fred Weasley, George Weasley, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, James Potter, Lily Evans Potter, Molly Weasley, Neville Longbottom, Percy Weasley, Remus Lupin, Ron Weasley, Rubeus Hagrid, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort OC: Rachel Evans Black, Sarah Black
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Argo, AU, Fantastik, Gizem, Macera, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 16468 Kelime | 7 Kere Okundu
18/01/21 Tarihinde Yaynland | 18/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Light Behind Your Eyes

Atalente Praetorium

The Light Behind Your Eyes
Atalente Praetorium

Sirius'un Peter'ýn kaçýþýndan sonra gizlenmek için sürekli seyahat etmek zorunda olduðu 1993 yazýnda, Remus ona eþlik eder.
  
_IDDIACI_INATCI_KARARLI_KELIDD
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 26 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Argo, AU, Dark, Depresyon, Hurt/Comfort, Psikolojik, Self-harm, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders
10 Blm | 25116 Kelime | 187 Kere Okundu
19/09/20 Tarihinde Yaynland | 07/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Karanlýk Tarafa Adým Atmak

Ayýn Sakini Always Fidelius

Karanlýk Tarafa Adým Atmak
Ayýn Sakini Always Fidelius

Narcissa, karanlýk tarafa adým atmaya karar verdiðinde hiç olmadýðý kadar onun karþýsýndaydý.
(Kelid Hikayesi) 
_IDDIACI_INATCI
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Severus Snape
Etiketler: *Harry Potter, Argo
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 5738 Kelime | 21 Kere Okundu
24/06/20 Tarihinde Yaynland | 25/06/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Suna'nýn Kalbi
Alexell Cade

Susma ve söyle.
Þimdi ne kadar suçluyum?
Seni ondan,
daha düne kadar ait olduðun kiþiden çaldýktan sonra hala yerim ayný mý senin durulmak bilmeyen çakranda ?
  
Naruto • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Uchiha Sasuke
Etiketler: Argo, AU, Dark, Karakter Ölümü, Macera, Slash, Smut, Spoiler, Trajik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1548 Kelime | 1 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yaynland | 11/09/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Gidenleri Sevme Sanatý
Alexell Cade

Aþk kimi zaman cesurlarýn, kimi zaman korkaklarýn iþi.
Sen hangisi olmak istersen.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Aksiyon, Angst, Argo, Dark, Depresyon, Dram, Drug, Psikolojik, Romantik, Slash, Smut, Trajik, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 3847 Kelime | 4 Kere Okundu
11/09/19 Tarihinde Yaynland | 11/09/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Juárez, Mexico

Valkirycass

Juárez, Mexico
Valkirycass

Aslýnda görevlerde kaybolup öldü sanýlmak Coulson’da alýþkanlýk olmuþ sayýlýrdý. Bulmasý da hep Clint’e düþerdi. Clint/Coulson
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Maria Hill, Nick Fury, Phil Coulson
Etiketler: Argo, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2005 Kelime | 23 Kere Okundu
17/07/19 Tarihinde Yaynland | 21/07/19 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Philanthropist

ArielBlack

Philanthropist
ArielBlack

Tony kendini dünyanýn en iyi çöp çataný zannedebilirdi, arkadaþlarýna yardým ettiðini de sanabilirdi ancak etrafýndakiler için durum farklý iþliyordu. Kýsaca, Steve platonikti ve Tony yardým etmeye çalýþýyordu, tamam mý?
  
Marvel • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, James Buchanan "Bucky" Barnes, Loki Laufeyson-Odinson, Natalia Romanova, Steven "Steve" Rogers, Thor Odinson, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, AU, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 9387 Kelime | 37 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yaynland | 30/03/19 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Period

ArielBlack

Period
ArielBlack

Prompt: Natasha ve Wanda ayný günde regl olduklarýnda kule olaðanüstü hale geçer.
  
Marvel • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Clinton Barton, Natalia Romanova, Pietro Maximoff, Robert Bruce Banner, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark, Wanda Maximoff
Etiketler: Argo, Genel, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1920 Kelime | 29 Kere Okundu
29/03/19 Tarihinde Yaynland | 30/03/19 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Devil's Playground

Luna Onaylý Yazar

Devil's Playground
Luna Onaylý Yazar

Rosemarie Spencer, Ohio’da sýradan bir Nisan sabahýnda kaçýrýldýðýnda 11 yaþýndaydý. 18 yýl süren esareti boyunca onu alýkoyan kiþi yüzünden yaþadýklarýný, gördüðü þiddeti Rosemarie kurtuluþundan iki yýl sonra kendi kalemiyle anlatýyor.
  
Özgün Kurgu • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Rosemarie Spencer, Emilio Cardoso
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Depresyon, Hurt/Comfort, Tecavüz, Trajik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: silver | Artist:
Seri:
1 Blm | 1842 Kelime | 40 Kere Okundu
14/09/18 Tarihinde Yaynland | 14/09/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Vegeta Kulak Kabarttýðýnda

Natulcien Onaylý Yazar

Vegeta Kulak KabarttýðýndaBir Zamanlar Yldz Parlayanlar
Natulcien Onaylý Yazar

Vegeta, iki kadýnýn dedikodusuna kulak misafiri olur.
  
Dragon Ball • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 3539 Kelime | 83 Kere Okundu
22/06/18 Tarihinde Yaynland | 22/06/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kýrýk Yansýma | Kristal Serisi - 1
UyuyanAnimeci

Bir buçuk asýrdýr kapana kýsýlmýþ gibi yaþayan insanlar birer arayýþ içindelerdir. Dünyanýn düzeni bozularak karalar ada halini almýþtýr. Ýnsanlar yasaklanan büyüyü tekrar elde etmeye baþladýkça Krallýk baskýsýný artýrýr hale gelmiþtir. Büyü yapmanýn yasak olduðu bu diyarda her þeyi tekrar eski haline getirebilecek tek þey kayýp olan kristallerdir. Beþ parçaya ayrýlýp dünyanýn dört bir yanýna saçýlan bu kristaller insanlýðý etkileyen en büyük felaketin baþlangýcý ve sonudur.

Kýrýk Yansýma Kristal Serisinin ilk kitabýdýr.
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: OC: Eren, Melike, Batu, Bilgin, Ozar
Etiketler: Aksiyon, Argo, Dark, Depresyon, Dram, Fantastik, Karakter Ölümü, Macera, OC, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Kristal Serisi
1 Blm | 1274 Kelime | 48 Kere Okundu
07/05/18 Tarihinde Yaynland | 07/05/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


shadowless
ophelia

Ýþte size bir tavsiye; ne dilediðinize dikkat edin, çünkü bir gün gerçek olabilir.
  
Özgün Kurgu • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Theodore, Claudia, Paul, Vivian, Akali, Morgana, Jayce, Kameko, K.
Etiketler: Aksiyon, Argo, Fantastik, Gizem, Macera, Trajik, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: uzayli
Seri:
1 Blm | 901 Kelime | 27 Kere Okundu
29/04/18 Tarihinde Yaynland | 29/04/18 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Shattered Hearts Don't Bleed
Lucid Onaylý Yazar

"Kalp ne ilginç organ... Seni hayatta tutmak adýna hayatýn boyunca kuvvetlice atsa da, paramparça olmasý için tek bir kelime yeterli."
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Victor Dome
Etiketler: Argo, Depresyon, Dram, Genel, Hurt/Comfort, Psikolojik, Ýntihar
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Lucid
Seri:
1 Blm | 1481 Kelime | 16 Kere Okundu
29/11/17 Tarihinde Yaynland | 29/11/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Barking Dog
Lucid Onaylý Yazar

"Adým Draco. Uyuþturucu baðýmlýsýyým."
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 27 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy
Etiketler: Angst, Argo, AU, Dark, Depresyon, Drug, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, OOC, Self-harm, Smut, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
12 Blm | 27196 Kelime | 883 Kere Okundu
26/08/16 Tarihinde Yaynland | 02/11/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Dört Kiþilik Portre

rosie green Onaylý Yazar

Dört Kiþilik PortreBir Zamanlar Yldz Parlayanlar
rosie green Onaylý Yazar

Bir insanýn zihni acýya ne kadar dayanabilir? Her acý ruhu çatlatýr, bilinci zedeler. Çatlaklar kýrýklara, kýrýklar parçalanmalara neden olur. Ama ruh canlýdýr ve her parça kendi içinde bir benlik yaratýr. Bir bedende dört ruh dört farklý kiþilik. Bu hikaye William'ýn parçalanmýþ ruhunun nasýl hayatta kaldýðýný anlatýyor.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI_INATCI_KARARLI
Özgün Kurgu • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Psikolojik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
6 Blm | 8193 Kelime | 50 Kere Okundu
15/07/17 Tarihinde Yaynland | 14/08/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


KimliksizBir Zamanlar Yldz Parlayanlar
austenviolet Praetorium

Bizler büyük bir hapishanede yaþadýk kýzým ve gökyüzü sandýðýmýz þey, hapishanemizin tavanýndan ibaretti.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI
Özgün Kurgu • PG • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Rylea
Etiketler: Argo, Dark, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Bilim Kurgu, Distopik, Dram, Genel, Macera
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist: Erce Yazici
Seri:
4 Blm | 2937 Kelime | 53 Kere Okundu
15/07/17 Tarihinde Yaynland | 10/08/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


LandloperBir Zamanlar Yldz Parlayanlar
Lucid Onaylý Yazar

Mutsuz insanlar, en sevilen hikayelerin kahramanlarýdýr. Onlar ki, ne olmamanýz gerektiðinin baþ yapýtlarýdýrlar.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI_INATCI
Özgün Kurgu • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Cassandra, Ernest
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Depresyon, Dram, Hurt/Comfort, Psikolojik, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Lucid
Seri:
2 Blm | 3471 Kelime | 15 Kere Okundu
03/08/17 Tarihinde Yaynland | 04/08/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Save The DateBir Zamanlar Yldz Parlayanlar
Lucid Onaylý Yazar

Hermione Granger'ýn hayatý, Pazar sabahý gelen düðün davetiyesiyle deðiþir.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
_IDDIACI_INATCI_KARARLI_KELIDD_EFSANE
The Wizarding World of Harry Potter • G • 93 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger
Etiketler: *Harry Potter, Argo, AU, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Lucid
Seri:
20 Blm | 34918 Kelime | 2379 Kere Okundu
15/07/17 Tarihinde Yaynland | 31/07/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýstekler Söylencesi

Loras

Ýstekler Söylencesi
Loras

Gece gökten yýldýzlarý,
Gündüz sahilden deniz kabuklarý toplayalým.
Her kabuk bir yýldýzýn evi olsun,
Iþýktan bir kasaba kuralým.
  
Þiir • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 129 Kelime | 17 Kere Okundu
02/06/17 Tarihinde Yaynland | 02/06/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Journalist
Ninfea Onaylý Yazar

Baþarýlý bir gazeteci olan Liz Palmer, hayalet söylentisi olan tüm olaylarý araþtýrýr. Ancak yaptýðý son haberle, kariyeri deðiþecektir.
  
Özgün Kurgu • PG • 22 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Liz Palmer, Taylor Howard
Etiketler: Argo, Dark, Gizem, Karakter Ölümü, Korku, Macera, Trajik, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Unknown
Seri:
11 Blm | 22040 Kelime | 143 Kere Okundu
05/02/17 Tarihinde Yaynland | 09/05/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Lolita
victoria

Lo-Li-Ta;
Dilin ucu damaktan diþlere doðru üç basamaklýk bir yol alýr,
üçüncüsünde gelir diþlere dayanýr.
''Lo-Li-Ta''
  
Lolita • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Humbert Humbert, Dolores Haze
Etiketler: Argo, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 644 Kelime | 15 Kere Okundu
29/04/17 Tarihinde Yaynland | 01/05/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Asla Geriye Bakma

Arura

Asla Geriye Bakma
Arura

Sýrlar,yalanlar ölümüne oynanan oyunlar.Ya öl ya da öldür baþka seçim yok.Masum görünenlere kanma.Hayatta kal ve oyuna devam et.Bu hikaye sizi þaþýrtacak.Ha bir de ASLA GERÝYE BAKMA.Yoksa ölürsün.Sevgili okurlar.Hikayeni daha eðlenceli kýlmak için bir karar verdim.Ýsteyen okuyucuyu hikayeye dahil edeceðim.Hikayeye dahil olmak isteyen arkadaþlar yorum kýsmýnda bana bildire bilirler.Ýsminizi,soy isminizi hikaye de kaç yaþýnýzýn olmasýný istediðinizi iyi mi yoksa kötü mü bir karakter olmak istediðinizi yani istediðiniz her þeyo bana söyleyin.Ben de sizin isteklerinize uygun karakterler yaratayým.
  
Özgün Kurgu • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Aksiyon
Dil: Türkçe
Beta: globbels | Artist:
Seri:
2 Blm | 4093 Kelime | 26 Kere Okundu
05/04/17 Tarihinde Yaynland | 15/04/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Toxic Love
victoria

Hogwarts'taki 4. yýlýna giren Alicia Blaine'in kendini buluþ öyküsüdür.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: *Harry Potter, Argo, OC, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1163 Kelime | 53 Kere Okundu
28/03/17 Tarihinde Yaynland | 28/03/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Noel Baba'nýn Ýzinde

Sunshine_bunnygirl_17

Noel Baba'nýn Ýzinde
Sunshine_bunnygirl_17

Bir anda Noel Baba'yý bulma þansý kendisine sunulan Mia onu nerede arayacak ve bu yolculukta baþýna neler gelecek?
  
Özgün Kurgu • PG • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Karakter Ölümü, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik, Genel, Gizem, Korku, Macera, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
22 Blm | 15143 Kelime | 132 Kere Okundu
31/12/16 Tarihinde Yaynland | 01/01/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ýnsan Deneyleri
Erce Praetorium

2050 yýlýnda insanoðlunun soyu artýk yeni birey vermemeye baþlamýþtý. Bir nedenden ötürü kadýnlar ve erkekler birbirlerine on santimden daha fazla yaklaþamýyorlardý. Ve bir süre sonra çabalamayý da býrakmýþlardý.
Ama iki genç için bu bir engel olmayacaktý. Birbirine dokunamayan bu gençler nedenleri araþtýrdýkça kendilerini bütün dünyanýn dahil olduðu akýl almaz bir komplonun içinde bulacaklardý.
  
Özgün Kurgu • PG • 31 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Kyle, Loreen Agnes
Etiketler: Angst, Argo, Karakter Ölümü, Distopik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
6 Blm | 7684 Kelime | 112 Kere Okundu
25/10/16 Tarihinde Yaynland | 31/12/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kilittaþý

Elsie W

Kilittaþý
Elsie W

Gidenin ardýndan söylenen bir aðýt. Kýsa hikaye
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 733 Kelime | 6 Kere Okundu
06/12/16 Tarihinde Yaynland | 06/12/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Lady of the Wind - New Avenger - Civil War

Ecthelion

Lady of the Wind - New Avenger - Civil War
Ecthelion

Jetin hýzýný yavaþlatan Tony, dikkatli bir ifadeyle Fury’e döndü.
“Söylesene Fury, bizi tam olarak ne bekliyor? Yani bir beþ saniyelik görüþmemizde yüzünü dahi tam olarak görememiþtim, ancak normal bir kýza benziyordu.”

Yorgun suratý kasýlmýþ Nick Fury, þaþýrtýcý bir þekilde sýrýtmadan önce, yavaþça cevap verdi.
“Biraz sen biraz Rogers ve ikinizden de fazla güç. Tabi son kýsmý bilmesini henüz istemiyoruz.”
  
Marvel • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Nick Fury, Peter Parker/Spiderman, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Argo, Karakter Ölümü, Tecavüz, Ýntihar, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1668 Kelime | 43 Kere Okundu
25/11/16 Tarihinde Yaynland | 26/11/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


In Noctem

Natulcien Onaylý Yazar

In Noctem
Natulcien Onaylý Yazar

Gökyüzündeki anlatýlmamýþ hikayelerin kalbi, Sirius Black. Hayatýnýn 12 yýlýný iþlemediði bir suç yüzünden Azkaban’da geçiren, özgür bir ruh. Esaretin yangýný mý, yoksa yalnýzlýðýn sýzýsý mý daha çok acýttý canýný, asla geri gelmeyecek bu 12 yýlda?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Andromeda Tonks, Bartemius Crouch, Jr., Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Depresyon, Drug, Þiddet/Ýþkence, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2084 Kelime | 36 Kere Okundu
04/11/16 Tarihinde Yaynland | 04/11/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Medium
Ninfea Onaylý Yazar

Ölüleri ilk kez gördüðünde 16 yaþýndaydý. Onlarla konuþmaya baþladýðýnda ise 20’sindeydi.
  
Özgün Kurgu • PG • 29 Yorum Beendim

Ana Karakterler: OC: Kate, Will
Etiketler: Argo, Dark, Fantastik, Gizem, Korku, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Unknown
Seri: #02 EKG
11 Blm | 24438 Kelime | 241 Kere Okundu
07/10/16 Tarihinde Yaynland | 31/10/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Dead Yet?

Lucid Onaylý Yazar

Dead Yet?
Lucid Onaylý Yazar

Pazar günü barbekü yapýp taze biçilmiþ çimen kokusunu ciðerlere çekmek 10 küsür sene öncesine ait antika bir anýydý artýk. Onun yerini av ve yürüyen cesetlerin çürük kokusu almýþtý.
  
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Distopik, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2342 Kelime | 2 Kere Okundu
30/09/16 Tarihinde Yaynland | 30/09/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Fedakarlýklar
mirage-05

Trajik bir yanlýþ anlaþýlma ve bunu takip eden, kendini hiçe sayarak alýnan bir karar bazen insan hayatlarýný deðiþtirmek için yeterli olur. Onlar ailesiydi, ve aile üyeleri birbiri için her þeyi yapar. Ne pahasýna olursa olsun...

Hikaye, ikinci nesli konu alan Boruto:Naruto the Movie filminden bir yýl sonrasýnda geçmektedir.
  
Naruto • R • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Hurt/Comfort, OC, Spoiler, Þiddet/Ýþkence, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: eleanor-devil
Seri:
5 Blm | 10163 Kelime | 18 Kere Okundu
25/01/16 Tarihinde Yaynland | 31/08/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Those Summer Days
Lucid Onaylý Yazar

Harry ve Ron hareketli geçen senenin ardýndan derslerdeki baþarýsýzlýklarý sonucu yaz okuluna kalýrlar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 12 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Hermione Granger, Neville Longbottom, Pansy Parkinson, Ron Weasley
Etiketler: Argo, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
8 Blm | 27968 Kelime | 240 Kere Okundu
26/08/16 Tarihinde Yaynland | 26/08/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Dark Night
Lucid Onaylý Yazar

Hogwarts Lisesi'nin geleneksel mezun toplantýlarýnýn 7.si düzenlenecektir. Polisiye/Dramione/ AU
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 23 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger, Pansy Parkinson, Ron Weasley
Etiketler: Argo, AU, Karakter Ölümü, Aksiyon, Dram, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
19 Blm | 56660 Kelime | 837 Kere Okundu
25/08/16 Tarihinde Yaynland | 26/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Imagination is a Curse
Lucid Onaylý Yazar

Sirius Black, iksir dersinde yaþadýðý terslik sonucunda bir 'baþ belasý' edinir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Hurt/Comfort, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
9 Blm | 27779 Kelime | 418 Kere Okundu
26/08/16 Tarihinde Yaynland | 26/08/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Dear Prometheus
Lucid Onaylý Yazar

Þunu düþünün: Uyanýyorsunuz ve çölün ortasýnda çýplak olduðunuzu fark ediyorsunuz. Ne yaparsýnýz?
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 9896 Kelime | 17 Kere Okundu
25/08/16 Tarihinde Yaynland | 26/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


All I Want For Christmas
Lucid Onaylý Yazar

"Ne dilediðine dikkat et."

(2014 Türkfanfiction Çapulcular Dönemi / Yeni Yýl Yarýþmasý ) Yeni Yýl Yarýþmasý Galibi
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Sirius Potter, Lily Evans Potter, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Argo, Dram, Fantastik, Komedi, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
18 Blm | 35003 Kelime | 939 Kere Okundu
25/08/16 Tarihinde Yaynland | 26/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Puslu Þehir

Loras

Puslu Þehir
Loras

Puslu bir sabahýn ilk saatlerinde þehir sessizdi. Bu þehir yine puslu olan günlerin her saatinde sessizdi. Bu þehir, her zaman pusluydu.
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Distopik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1163 Kelime | 18 Kere Okundu
19/08/16 Tarihinde Yaynland | 19/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kilit

Ninfea Onaylý Yazar

Kilit
Ninfea Onaylý Yazar

Öldürdüðü kadýnlarýn kapýsýna sevdiði çiçekleri býrakan bir katil, ritüelini deðiþtirip daha öldürmeden kapýya çiçek býrakmaya baþlar...
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • PG • 20 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Karakter Ölümü, Þiddet/Ýþkence, Aksiyon, Gizem, Korku
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
5 Blm | 10505 Kelime | 132 Kere Okundu
29/07/16 Tarihinde Yaynland | 05/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Adalet Daðýtan

Jess

Adalet Daðýtan
Jess

Bursunu, kinci bir muhasebeci yüzünden kaybeden bir kardeþiniz olsaydý ne yapardýnýz?

Muhtemelen benim yaptýklarýmý.

Ya da yapmazdýnýz. Sonuçta herkes sistemleri çökertemez, deðil mi?
  
Özgün Kurgu • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3632 Kelime | 15 Kere Okundu
05/07/16 Tarihinde Yaynland | 05/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Malfoy Aþaðý Malfoy Yukarý
lodos

Lily ve Scorpius, artýk alenen beraberlerdir ama iki taraf da onlarý rahat ettirmemeye kararlýdýr. Gryffindorlarýn Malfoy'a yaptýklarý çekilmez bir hal alýnca ise iþler iyice içinden çýkýlmaz bir hale girecektir.(Lotus Bahçesi'nin devamýdýr)
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Severus Potter, Dominique Weasley, Hugo Weasley, James Sirius Potter, Lily Luna Potter, Louis Weasley, Molly Weasley, Rose Weasley, Scorpius Malfoy, Teddy Lupin, Victoire Weasley
Etiketler: Argo, OC, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4178 Kelime | 50 Kere Okundu
22/01/16 Tarihinde Yaynland | 22/01/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Lotus Bahçesi
lodos

Düþman ailelerin çocuklarý her zaman birbirlerinden nefret etmek zorunda deðillerdir. Noel tatili için evlerine dönen Lily ve Scorpius bunu ailelerine de kanýtlayacaklardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Harry Potter, Lily Luna Potter, Scorpius Malfoy
Etiketler: Argo, Dram, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Blm | 10597 Kelime | 332 Kere Okundu
01/01/16 Tarihinde Yaynland | 01/01/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Butterfly of the Sea

MBK

Butterfly of the Sea
MBK

Taehyung, Jungkook ve masmavi bir deniz. Yýllar önce yine ayný yerdeydiler. Onlarý ayýran deniz, bu kez birleþtirebilecek mi?
  
Bangtan Boys | BTS • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Jeon Jungkook, Kim Taehyung | V
Etiketler: Angst, Argo, AU, Slash, Dram, Psikolojik, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1523 Kelime | 9 Kere Okundu
26/12/15 Tarihinde Yaynland | 26/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Requiem of the Lost Souls
Alexell Cade

Lazsa Rafey Meydanýnda toplandýlar.
Arkada oluþturulan heybetli kanatlar varoluþun sonuna gidecek binicileri beklerken,
iki yüz kiþilik grup; içki, ter ve at kýlý kokuyordu.

Ölümün soðukluðu geceye yayýlmýþ ve istemsizce þafaðý ele geçirmiþti.
Sokaklar paslý kan tadýna boyanmýþ; atlýlarýn eðerleri yaðlanmýþ, kýlýçlarý bilenmiþ, zihinleri kirlenmiþti çoktan.

Zaten hangi savaþ temizdi ki ...
  
Özgün Kurgu • R • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, AU, Dark, Slash, Distopik, Dram, Fantastik, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1196 Kelime | 10 Kere Okundu
22/12/15 Tarihinde Yaynland | 22/12/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Of Cats and Men

Atalente Praetorium

Of Cats and Men
Atalente Praetorium

Sirius'un Remus'u öptüðü her gece ve her koridorda bir kedi aksatmadan miyavlýyordu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Minerva McGonagall, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Argo, Fluff, Slash, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: Austenviolet | Artist:
Seri: Marauders, keyword, Wolfstar
1 Blm | 1868 Kelime | 218 Kere Okundu
02/12/15 Tarihinde Yaynland | 02/12/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


O kadýn!
simplyAandA

Hüzünlü bir bestenin ortaya çýkýþ nedenidir kadýn.
Ama bu kadýn bestenin sebebi olmaktan öteydi, bu kadýn müzikti.
Kadýn, þiir gibiydi ama ona yaraþýr þiir henüz yazýlmamýþtý. Herkes kendi liyakatine göre kadýn için yazdýðý þiirlerde bile onun güzelliðini ve etkileyiciliðini henüz cümleye dökememiþlerdi. Kadýn için söylenecek en güzel cümle yazýlamýyor, onun için en güzeli yalnýzca onu resmetmek oluyordu.
Elle çizilmiþ gibiydi ama bir insanýn elinden çýkmaktan çok öteydi.
Her adamýn hayali, her kadýnýn haset ettiðiydi.
Bir ruhla beslenerek doðmuþtu, bir ruhun anýsýný yaþatýyordu.
Kötülüðünü hissederdi kadýn ve kötülük uzakta deðildi.
Kötülük çok yakýndaydý.
  
Özgün Kurgu • G • 1 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1696 Kelime | 13 Kere Okundu
18/11/15 Tarihinde Yaynland | 19/11/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


KEPLER Sistemi

saga Onaylý Yazar

KEPLER Sistemi
saga Onaylý Yazar

3 ýrk, tek amaç. KAZANMAK! Peki, ne uðruna?
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
8 Blm | 12483 Kelime | 25 Kere Okundu
17/07/15 Tarihinde Yaynland | 30/10/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Ruhlar Kervaný

urania

Ruhlar Kervaný
urania

Farklý bir boyuttaki çalýnmýþ bir ruhtu. En temel içgüdüleri ona hayatta kalmak için yardým edemezken tek dayanaðý ne olduðunu bilmediði bir varlýktý. Ýnsanlýðýndan vaz mý geçecekti yoksa yüzyýllardýr süren bir anlaþmadan kaçmayý baþaracak mýydý?
  
Özgün Kurgu • G • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1041 Kelime | 8 Kere Okundu
10/10/15 Tarihinde Yaynland | 10/10/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Somebody That I Used To Know

KaraKedi

Somebody That I Used To Know
KaraKedi

Sayýlarla arasý hiçbir zaman iyi olmamýþtý, içtiði kadehleri de asla sayamazdý ya zaten. Her þey þu sayýlarýn baþýnýn altýndan çýkýyordu, iliþkiye baþladýklarýnda birbirlerini yeteri kadar tanýmadýklarýnýn hükmünü sayýlar vermiþti yine. Kadýna kaçýncý günde aþýk olduðunu düþündü James, yine bulamadý. Ama tam olarak nerede aþýk olduðunu biliyordu...
  
Özgün Kurgu • PG • 1 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2208 Kelime | 11 Kere Okundu
06/09/15 Tarihinde Yaynland | 06/09/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


My Apple Pie

KaraKedi

My Apple Pie
KaraKedi

En can sýkýcý zamanlarda bile bakýþarak gülebiliyorsan gerçek dostunu bulabilmiþsindir çünkü o an ikiniz de ne düþündüðünüzü biliyorsunuzdur.
  
Özgün Kurgu • PG • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Genel
Dil: Türkçe
Beta: tabris | Artist:
Seri:
1 Blm | 1707 Kelime | 11 Kere Okundu
26/08/15 Tarihinde Yaynland | 26/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Proposal

KaraKedi

The Proposal
KaraKedi

Otoriterliðiyle tüm çalýþanlarýn korkulu rüyasý haline gelmiþ baþ editör Hermione Granger sýnýr dýþý edilme tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðýnda asistaný Draco Malfoy'la ufak bir anlaþma yapar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Argo, AU, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 4471 Kelime | 68 Kere Okundu
10/08/15 Tarihinde Yaynland | 24/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Inception

Catnip

Inception
Catnip

Tek olay yeri zihninizdir.
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 6058 Kelime | 20 Kere Okundu
19/08/15 Tarihinde Yaynland | 19/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Gone Girl
Catnip

Birini gerçekten sevmekle onu sevme fikrini sevmek arasýnda çok büyük fark vardýr.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum

Ana Karakterler: Draco Malfoy, Hermione Granger
Etiketler: Argo, AU, Aksiyon, Gizem, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1542 Kelime | 24 Kere Okundu
19/08/15 Tarihinde Yaynland | 19/08/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Who Wants To Live Forever

Atalente Praetorium

Who Wants To Live Forever
Atalente Praetorium

Kim sonsuz bir yolda yeni baþtan yürümek ister?
  
Özgün Kurgu • PG • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, Drug, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1020 Kelime | 20 Kere Okundu
18/08/15 Tarihinde Yaynland | 18/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Grace of Fallen

nazliy

Grace of Fallen
nazliy

Derian Acker sadece bir genetik bilimciydi, ta ki sadece bir genetik bilimci olmaktan çýkana kadar.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • R • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Drug, Slash, Aksiyon, Bilim Kurgu, Distopik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 2235 Kelime | 17 Kere Okundu
25/07/15 Tarihinde Yaynland | 27/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Roxanne
Erce Praetorium

Roxanne geceleri çalýþmaya baþladýðýnda, daha önce hiç görmediði bir dünya ile tanýþacak, ve belki de tatmadýðý duygularý tadacaktý. Aþk kýrmýzýydý ve onun hikayesi kýrmýzýnýn en koyusunda son bulacaktý.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dark, Drug, Smut, Dram, Trajik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1317 Kelime | 20 Kere Okundu
20/07/15 Tarihinde Yaynland | 20/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Mavimin Hikayesi
Melissa Black

Ben Esin Öztürk.
Okuduðunuz, okuyacaðýnýz bu satýrlar benim deðil. ‘O’nun hikâyesi.
Bir maç esnasýnda üstüne düþtüðüm, beni yuvarlanmaktan alýkoyan çocuðun hikayesi.
Mekan bir kampüs, merdivenler yada sokak deðildi. Tribündü.
Bir gün bir mavi buluveriyordun hayatýnda ve o senin her þeyin oluyordu. Suyun, havan, denizin, gökyüzün…

O benim mavimdi.

Ve bu hikâye Mavi’min hikayesi.
 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
Özgün Kurgu • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Argo, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1735 Kelime | 12 Kere Okundu
19/07/15 Tarihinde Yaynland | 19/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]