Peggy Carter

Song of Mirrors
Melissa Black

Genç bir kadýn vardý, savaþýn ortasýnda bekleyen. Diðerleri gibi bir yüzüðe, koyu yeþil bir kazaða ve unutulmaya yüz tutacak sözlere sarýlmýþ.
Genç bir kadýn vardý, unutmaktan korktuðu için her aný tekrar tekrar yaþayan, kelimeleri birer birer ezber yapan.
Genç bir kadýn vardý, beklediði gecelerin gün açacaðý sabahlara uyanmak için dua eden. Ve beklediði askerin bir gün gitmemek üzere gelmesi için her gün yakaran.

O genç kadýna verilen kimi sözler tutuldu, kimisi unutuldu... Ancak her biri derin izler býraktý.

O genç kadýn James Buchanan Barnes'ýn yolunu bekleyen Katherine Grace Evans'tan baþkasý deðildi. Onun kaderi asker ile baðlýydý. Askerin kaderi onunla. Ölümde de yaþamda da...
  
Marvel • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Jarvis, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik, OC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 12396 Kelime | 8 Kere Okundu
16/02/18 Tarihinde Yaynland | 23/11/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Geborgenheit / Bucky -Howard
Lily Stark

Bucky Barnes öldükten sonra Howard Stark hiçbir zaman iyi olamamýþtý.
  
Marvel • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Anthony Stark, Howard Stark, James Buchanan "Bucky" Barnes, Peggy Carter, Steven "Steve" Rogers, Tony Stark
Etiketler: Dram, Karakter Ölümü, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1394 Kelime | 26 Kere Okundu
31/12/17 Tarihinde Yaynland | 31/12/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


It Hurts

eloyldz123

It Hurts
eloyldz123

Peggy karar verdi. Hatýrlamak acýtýyordu.
  
Marvel • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Peggy Carter
Etiketler: Depresyon, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1077 Kelime | 14 Kere Okundu
29/08/16 Tarihinde Yaynland | 29/08/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]