Chris Argent

Listen to Your Heart
Melissa Black

Herkes bir þeylerden kaçar.

Ýnsanlardan, korkularýndan, ölümden, hatalardan. Ama aþktan kaçamaz. Nerede olursan ol, yanýnda olur. Nerede saklanýrsan saklan, seni bulur. Ýster gökyüzüne ait ol ister yeryüzüne.

'O' seni çaðýrdýðýnda yalnýzca kalbini dinle.


The 100 x Teen Wolf
  
The 100, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Allison Argent, Bellamy Blake, Chris Argent, Clarke Griffin, Finn Collins, Jackson Whittemore, Lydia Martin, Marcus Kane, Octavia Blake, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Aksiyon, AU, Bilim Kurgu, Dram, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4205 Kelime | 5 Kere Okundu
21/04/19 Tarihinde Yaynland | 21/04/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


I Will Call You by Name

gold

I Will Call You by Name
gold

Çalýnan bir kýlýç, kanýtlarý yok etmeye niyetli bir alýcý, balolar, sýrlar, fondanlar, periler, kabarýk elbiseler ve boðucu görgü kurallarýndan oluþan keþmekeþin içinde, Stiles yapabileceði en tehlikeli iki þeyi yapmýþtýr: bir soyludan çalmak ve o soylunun oðluna aþýk olmak.
  
Teen Wolf • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 17948 Kelime | 219 Kere Okundu
09/08/15 Tarihinde Yaynland | 09/08/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A Lamplighter's Darkness

gold

A Lamplighter's Darkness
gold

Savaþýn hüküm sürdüðü topraklarda doðmuþ ve bir asker olarak yetiþtirilmiþ Stiles Stilinski'nin bütün hayatý,"Düþman"la gerçekten tanýþtýðý zaman daðýlmaya baþlar.
  
Teen Wolf • PG • 6 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Cora Hale, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Erica Reyes, Isaac Lahey, Kate Argent, Laura Hale, Lydia Martin, Marin Morrell, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: Angst, AU, Dark, Slash, Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
11 Blm | 33037 Kelime | 534 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yaynland | 28/07/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


If I Die Young

gold

If I Die Young
gold

Allison Argent'ýn sahip olmadýðý tek þey, zamandý.
  
Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Kate Argent, Lydia Martin, Melissa McCall, Scott McCall, Victoria Argent
Etiketler: Angst, Dark, Karakter Ölümü, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3066 Kelime | 32 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yaynland | 17/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]