Stiles Stilinski

Listen to Your Heart
Melissa Black

Herkes bir þeylerden kaçar.

Ýnsanlardan, korkularýndan, ölümden, hatalardan. Ama aþktan kaçamaz. Nerede olursan ol, yanýnda olur. Nerede saklanýrsan saklan, seni bulur. Ýster gökyüzüne ait ol ister yeryüzüne.

'O' seni çaðýrdýðýnda yalnýzca kalbini dinle.


The 100 x Teen Wolf
  
The 100, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Allison Argent, Bellamy Blake, Chris Argent, Clarke Griffin, Finn Collins, Jackson Whittemore, Lydia Martin, Marcus Kane, Octavia Blake, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Aksiyon, AU, Bilim Kurgu, Dram, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 4205 Kelime | 5 Kere Okundu
21/04/19 Tarihinde Yayınlandı | 21/04/19 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


you owe me a drink

Carpelia

you owe me a drink
Carpelia

“Derek.”

“Evet?”

“Bana bir içki borcun var?”

“Neden?”

“Çünkü sana baktýðýmda elimdekini düþürdüm.”
  
Teen Wolf • G • 8 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 825 Kelime | 88 Kere Okundu
13/02/17 Tarihinde Yayınlandı | 13/02/17 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The Smell of Blood and Moisture

Carpelia

The Smell of Blood and Moisture
Carpelia

Israrcý Stiles her gün derste Derek'in yanýna oturur.
  
Teen Wolf • G • 4 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Laura Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1462 Kelime | 171 Kere Okundu
24/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 24/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


A+ Adulting with a side of curly fries

gold

A+ Adulting with a side of curly fries
gold

Bir fiziksel formun olaya dahil oluþu, her þeyi bir parça garipleþtirebiliyordu.
(Daha doðrusu, 4 yýllýk internet arkadaþlýðýndan sonra yaþanan bir ilk buluþma.)
  
Teen Wolf • G • 8 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Fluff, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 3174 Kelime | 178 Kere Okundu
24/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 24/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


please say yes

Carpelia

please say yes
Carpelia

Mrs. Walker onaylamayan bir ifadeyle Stiles'a bakýyordu. “Yüzüksüz evlilik teklifi mi olur Stiles? Senden bunu beklemezdim. Derek bir yüzüðü hak ediyor.”
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Fluff, OC, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: muzcorn | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1365 Kelime | 156 Kere Okundu
06/10/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/10/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


I Will Call You by Name

gold

I Will Call You by Name
gold

Çalýnan bir kýlýç, kanýtlarý yok etmeye niyetli bir alýcý, balolar, sýrlar, fondanlar, periler, kabarýk elbiseler ve boðucu görgü kurallarýndan oluþan keþmekeþin içinde, Stiles yapabileceði en tehlikeli iki þeyi yapmýþtýr: bir soyludan çalmak ve o soylunun oðluna aþýk olmak.
  
Teen Wolf • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 17948 Kelime | 219 Kere Okundu
09/08/15 Tarihinde Yayınlandı | 09/08/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


A Lamplighter's Darkness

gold

A Lamplighter's Darkness
gold

Savaþýn hüküm sürdüðü topraklarda doðmuþ ve bir asker olarak yetiþtirilmiþ Stiles Stilinski'nin bütün hayatý,"Düþman"la gerçekten tanýþtýðý zaman daðýlmaya baþlar.
  
Teen Wolf • PG • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Chris Argent, Cora Hale, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Erica Reyes, Isaac Lahey, Kate Argent, Laura Hale, Lydia Martin, Marin Morrell, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: Angst, AU, Dark, Slash, Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
11 Bölüm | 33037 Kelime | 534 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 28/07/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


I'm just miles on a car, i only need a map of where you are

Luna Onaylý Yazar

I'm just miles on a car, i only need a map of where you are
Luna Onaylý Yazar

Avukat adayi Stiles'in birkac kitap bulma ugruna dustugu yolun sonunda onu bekleyen biri vardir.
  
Teen Wolf • G • 7 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Argo, AU, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Bölüm | 4785 Kelime | 427 Kere Okundu
23/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 11/06/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


A Usual Day at Silas University

Carpelia

A Usual Day at Silas University
Carpelia

Silas Üniversitesi'nde normal bir gün.
  
Carmilla, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Carmilla karnstein, Danny Lawrence, Derek Hale, LaFontaine, Laura Hollis, Lola Perry, Stiles Stilinski
Etiketler: Femslash, OOC, Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #happybirthdaygold
1 Bölüm | 1128 Kelime | 95 Kere Okundu
08/06/15 Tarihinde Yayınlandı | 08/06/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


May You Have Great Wisdom

gold

May You Have Great Wisdom
gold

“Böyle hissetmek için çok gençsin.” Böyle diyorlar ve belki de öyle, belki de deðil, belki de böyle hissetmek için çok genç olmayacaðýnýz bir yaþ yok.
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: AU, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 6681 Kelime | 135 Kere Okundu
17/05/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/05/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


In A Softer World

gold

In A Softer World
gold

Derek küçükken eþiyle ilgili pek çok hayal kurmuþ,onun o sýrada nerede ne yapýyor olabileceðini merak etmiþti.Ama hiçbir zaman aklýna bu gelmemiþti.
  
Teen Wolf • G • 14 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Angst, AU, Fluff, Hurt/Comfort, OC, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Bölüm | 15030 Kelime | 1191 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Motherhood

gold

Motherhood
gold

Sözlükte yer almayan bir taným daha:

Annelik: Küçük ve savunmasýz bir þeyi kollarýnýn arasýnda tutup ona dünyanýn iyi bir yer olduðunu ve her þeyin iyi olacaðýný söylemek,ayný yalaný belki yeterince tekrarlandýðýnda gerçek olur diye umarak defalarca söylemek üzerine kurulu bir koruyuculuk görevi.
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Melissa McCall, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: Dark, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2027 Kelime | 30 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Five Letters and a Soul

gold

Five Letters and a Soul
gold

Bir falcý Stiles'a ruh eþinden bahseder ve adýnýn beþ harfli olduðunu söyler. Hayatýndaki çoðu kiþinin isminin beþ harfli olmasý iþleri kolaylaþtýrmaz.
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Laura Hale, Lydia Martin, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 7025 Kelime | 151 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Some Things Are Neverending

gold

Some Things Are Neverending
gold

Stiles uyanýr ve her þey,mümkün olduðuna inanmadýðý bir þekilde öncekinden de tuhaftýr.Üstelik o soruyu sorduðunda herkes onu duymamýþ gibi davranmaktadýr: "Derek nerede?"
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Kira Yukimura, Lydia Martin, Marin Morrell, Nogitsune, Noshiko Yukimura, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: Angst, Dark, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Bölüm | 6672 Kelime | 251 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Decorum for Dummies

gold

Decorum for Dummies
gold

Stiles sadece bir tatil istemiþti. Kurtadamlar yok. Büyü eðitimi yok. Bitkibilim yok. Sabahýn 6'sýnda onu uyandýrmaya gelen, yargýlayýcý bakýþlar konusunda uzman druidler yok. Doðaüstü hiçbir þey yok. Sadece Scott ve Allison, sakin, huzur dolu bir tatil.
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Erica Reyes, Isaac Lahey, Marin Morrell, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 4702 Kelime | 158 Kere Okundu
17/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 17/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


If You Like Your Coffee Hot

fullmoon

If You Like Your Coffee Hot
fullmoon

Üniversite için para biriktirmek zorunda olan Stiles, barista olarak iþe baþlar. Her þey normaldir ta ki o müþteri gelene kadar, Derek Hale. Stiles anonim olarak Derek'in bardaðýna küçük mesajlar býrakmaya baþlar.
  
Teen Wolf • G • 6 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, OOC, Slash, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Bölüm | 2996 Kelime | 206 Kere Okundu
07/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 16/04/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Jim

austenviolet Praetorium

Jim
austenviolet Praetorium

“Sen varken saçma bir ayýcýða kim ihtiyaç duyar ki?”
  
Teen Wolf • G • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Fluff, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: O artýk 40 yaþýnda
1 Bölüm | 529 Kelime | 191 Kere Okundu
05/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 05/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Time in a Bottle

Carpelia

Time in a Bottle
Carpelia

Nogitsune'nin yaptýklarýndan dolayý suçluluk hisseden Stiles, her þeyi düzeltmek için geçmiþe gitmeye karar verir. (Stiles/Derek)
  
Teen Wolf • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Cora Hale, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Kate Argent, Laura Hale, Lydia Martin, Nogitsune, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Talia Hale
Etiketler: Angst, Slash, Aksiyon, Dram, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Bölüm | 14356 Kelime | 392 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 05/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Let the Flowers Do the Talking

gold

Let the Flowers Do the Talking
gold

Çiçekler, sizin söylemekten korktuðunuz pek çok þeyi söyleyebilir. Eðer doðru olanlarý seçerseniz.
(Derek bu iþte pek iyi deðildi.)
  
Teen Wolf • G • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Laura Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Fluff, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2464 Kelime | 166 Kere Okundu
02/04/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/04/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Wrong Deliveries

Carpelia

Wrong Deliveries
Carpelia

Derek, annesinden gelen paketi açtýðýnda hiç beklemediði bir þey bulur.
  
Teen Wolf • R • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Laura Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, OC, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1513 Kelime | 149 Kere Okundu
20/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 20/03/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Howl

Luna Onaylý Yazar

Howl
Luna Onaylý Yazar

“Insanlar bas belasidir ve sana getirdikleri tek sey de bela olur. Onlarin sacmaliklariyla ugrasacagima her dolunayda kendimi kaybetmeyi ve aciyi tercih ederim.”

keyword: duvar
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Hurt/Comfort, Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 2077 Kelime | 107 Kere Okundu
01/03/15 Tarihinde Yayınlandı | 01/03/15 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Fire Alarm

Carpelia

Fire Alarm
Carpelia

Yangýn alarmý yüzünden gecenin bir yarýsý kendisini yurdun dýþýna atan Derek'i bekleyen tek sürpriz bu deðildi.
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: AU, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 741 Kelime | 140 Kere Okundu
28/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 28/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


42

muzcorn

42
muzcorn

Final haftasýný sað salim atlatan Stiles evine gittiðinde onu bir sürpriz beklemektedir.
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 928 Kelime | 186 Kere Okundu
23/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 23/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


With a faery, hand in hand

gold

With a faery, hand in hand
gold

Yýllar önce unutulmuþ bir sözün tamamlanmasýnýn vakti geldiðinde, oðlan on sekizine girmiþti ve ablasýnýn caný böðürtlen istiyordu.
  
Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Derek Hale, Laura Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Fluff, Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 5594 Kelime | 61 Kere Okundu
18/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 18/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Wake Up Stiles

Luna Onaylý Yazar

Wake Up Stiles
Luna Onaylý Yazar

Gercekligini kaybeden Stiles, bir gun uykusundan uyanamaz.
  
Teen Wolf • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Þerif Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Dram, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 2536 Kelime | 117 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 09/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


The tale that has no dragon

Carpelia

The tale that has no dragon
Carpelia

Kötü kalpli Karlar Kraliçesi Stiles'in en yakýn arkadaþýný kaçýrdýðýnda, Stiles'in Derek'in peþine düþmekten baþka çaresi yoktu. (Sterek)
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Kate Argent, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1814 Kelime | 79 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


the fire in your heart is out

Carpelia

the fire in your heart is out
Carpelia

Derek'in uzun süredir arayýp da bulamadýðý bir kitap vardýr ve Stiles bunu öðrenince o kitabý bulmak için elinden gelen her þeyi yapar. (Sterek)
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1076 Kelime | 56 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Let's Watch Mulan

Carpelia

Let's Watch Mulan
Carpelia

Derek ve Stiles, Stiles'ýn ýsrarlarýyla Mulan'ý izliyor. (Sterek)
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 367 Kelime | 114 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Let Me In

Carpelia

Let Me In
Carpelia

gold'un promptu: emissary eðitiminde olan stiles kendini yeterli bulmuyor derek onu neþelendirmeye çalýþýyor
(Sterek)
  
Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 554 Kelime | 38 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


It must be true love

Carpelia

It must be true love
Carpelia

"En kötüsü de ne biliyor musun?”
“Nedir, Stiles?”
“Yolda favori pastaneme uðradým. Yaptýklarý her þey mükemmel oluyor, biliyorsun. Ama kapatmýþlar, Scott, kapatmýþlar. Ben böðürtlenli tartlarýmý artýk nereden alacaðým?”
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Cora Hale, Derek Hale, Dr. Alan Deaton, Laura Hale, Stiles Stilinski, Talia Hale
Etiketler: AU, Slash, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1527 Kelime | 132 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Bathroom

Luna Onaylý Yazar

Bathroom
Luna Onaylý Yazar

BHHS'un erkekler tuvaleti, daha once hic gormedigi bir seye sahit olur.
  
Teen Wolf • PG • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Adrian Harris, Isaac Lahey, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 703 Kelime | 134 Kere Okundu
06/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 06/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Somebody To Die For

Luna Onaylý Yazar

Somebody To Die For
Luna Onaylý Yazar

Cunku herkesin ugruna ölecegi biri vardir, benimki de sensin.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Isaac Lahey, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1304 Kelime | 54 Kere Okundu
04/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 04/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Sleeping In Your Heart

Luna Onaylý Yazar

Sleeping In Your Heart
Luna Onaylý Yazar

Her sey basit birkac ruyadan cok daha fazlasiydi.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Isaac Lahey, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1695 Kelime | 44 Kere Okundu
04/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 04/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Carnival of Rust

gold

Carnival of Rust
gold

Bu pas tutmuþ karnavaldan kurtulacaklar. Sonra, Derek orada olacak. Sonra yaðmuru tekrar hissedebilecek ve o zaman bu kadar kýrýk hissetmeyecek. Bu kadar kýrýk. Bu kadar.
  
Teen Wolf • PG • 5 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Dark, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #01 HEP
1 Bölüm | 404 Kelime | 110 Kere Okundu
02/01/15 Tarihinde Yayınlandı | 02/01/15 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Chai Tea Latte

austenviolet Praetorium

Chai Tea Latte
austenviolet Praetorium

Barista Scott, tartýþtýðý kýz arkadaþý Allison’a kendisini nasýl affettireceðini bilemezken, en yakýn arkadaþý Stiles onun yanýndadýr.
  
Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Malia Tate, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: AU, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 610 Kelime | 30 Kere Okundu
21/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 21/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Gitmene Ýzin Vermeyeceðim

austenviolet Praetorium

Gitmene Ýzin Vermeyeceðim
austenviolet Praetorium

Tüm olanlardan sonra, Derek, Cora'yla beraber Beacon Hills'i terk etmeye karar verdiðinde, buna izin vermeyecek birisi vardýr.
  
Teen Wolf • PG • 1 Yorum

Ana Karakterler: Cora Hale, Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Spoiler, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1120 Kelime | 65 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 20/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Five Times Derek Needed a New Hobby and One Time He Didn't

Carpelia

Five Times Derek Needed a New Hobby and One Time He Didn't
Carpelia

“Ýkisi ayný þey deðil. Ciddiyim, neden yeni bir þeyler okumuyorsun? Sana önerebileceðim birçok kitap var.”
Derek yüzünün kýzarmasýna engel olamadý. “Ýlgilendiðim konulardaki kitaplarýn hepsini okudum.”
Stiles ilk önce gülmeye baþladý, ancak Derek’in ciddi olduðunu fark edince aniden gülmeyi kesti. “Þaka yaptýðýný söyle lütfen.”
Derek omzunu silkmekle yetinince Stiles ona gözlerini devirdi. “Derek, bunu söylediðim için üzgünüm ama yeni bir hobiye ihtiyacýn var.”
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Erica Reyes, Isaac Lahey, Kira Yukimura, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 2439 Kelime | 55 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 20/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Pretty Sure I Won't Remember Anything

Carpelia

Pretty Sure I Won't Remember Anything
Carpelia

Stiles'ýn gecenin bir yarýsý ormanda sarhoþ bir þekilde dolaþmasý ve Derek'le karþýlaþmasý tamamen Scott'ýn suçuydu.

(Ayýldýktan sonra her ne kadar Scott'ý suçlamaktan vazgeçse de gidip teþekkür edecek falan da deðildi.)
  
Teen Wolf • G • 1 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 1161 Kelime | 80 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 20/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Mimesis

gold

Mimesis
gold

“Onun için seçmeye katýlmamamýn bir sebebi vardý Lydia. Antik dünyadaki en bencil pislik moronu oynamak istemiyordum-”
  
Teen Wolf • PG • 3 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Erica Reyes, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski, Vernon Boyd
Etiketler: OC, Slash, AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 5303 Kelime | 125 Kere Okundu
14/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 14/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


If You Could Read My Mind

Carpelia

If You Could Read My Mind
Carpelia

Stiles Lydia’ya hayýr demeyi öðrenmeliydi.
  
Teen Wolf • G • 2 Yorum Beğendim

Ana Karakterler: Derek Hale, Laura Hale, Lydia Martin, Stiles Stilinski
Etiketler: Slash, AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Bölüm | 1701 Kelime | 75 Kere Okundu
08/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 08/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Fool's Day

Erce Praetorium

Fool's Day
Erce Praetorium

En yakýn arkadaþlarýndan, Derek'in en sevdiði pastanýn çilekli olduðunu öðrenen Stiles dayanamaz ve ona hemen bir pasta yapmaya koyulur.
  
Teen Wolf • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Bölüm | 635 Kelime | 63 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yayınlandı | 06/12/14 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Wolf, Bad

Erce Praetorium

Wolf, Bad
Erce Praetorium

Derek Hale, Cora ile gittiði yerden- her neresiyse artýk- sekiz ayýn sonunda, yýl baþýnda dönmeye karar verir. Ve herkes Lydia'nýn verdiði yeni yýl partisindedir. Ýki yalnýz da.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Derek Hale, Isaac Lahey, Stiles Stilinski
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Many Happy Returns
1 Bölüm | 627 Kelime | 60 Kere Okundu
29/12/13 Tarihinde Yayınlandı | 29/12/13 Tarihinde Güncellendi
Tamamlandı
[Bildir]


Bad Wolf
Erce Praetorium

Cora ile gitmeye karar veren Derek, kendini Stiles'ýn evinin önünde bulur. Ve oradan ayrýldýðýnda, hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr.
  
Teen Wolf • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Allison Argent, Derek Hale, Isaac Lahey, Lydia Martin, Peter Hale, Scott McCall, Stiles Stilinski, Talia Hale
Etiketler: Dark, Slash, Smut, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
10 Bölüm | 8869 Kelime | 568 Kere Okundu
20/10/13 Tarihinde Yayınlandı | 20/10/13 Tarihinde Güncellendi
Devam Edecek
[Bildir]