Alec Lightwood

Mavi Kalkan
toujourspur

Alec nihayet Magnus'a evlenme teklif etmeye karar verdiðinde bir suç mahalline çaðrýlýr. Burada ölü bir keþ, pis bir sokakta paltosu ve ayakkabýsý olmadan yatmaktadýr. O ve ortaðý Jace, bir tanýk bulurlar.

Çöplüðün arkasýnda bir çocuk saklanarak çömelmektedir.

Oðlan konuþmuyordur. Kimseye güvenmez. Alec dýþýnda.

Alec ve Magnus, çocuðu alýp kalmasý için ona güvenli bir yer vermek zorundadýr. Özellikle de sokakta bulunan esrarkeþi öldüren kiþi, beþ yaþýndaki çocuðu sessiz tutmak istediðinde.
  
The Mortal Instruments • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi Çelik
4 Blm | 12994 Kelime | 35 Kere Okundu
11/09/20 Tarihinde Yaynland | 17/01/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Mavi Melek
toujourspur

Cinayet dedektifi Alec Lightwood, NYPD ile çalýþtýðý sekiz yýl boyunca her þeyi görmüþtü ve duymuþtu. Ama milyarder, playboy Magnus Bane'i hiç beklemiyordu. Magnus, bir dizi fahiþe cinayetinde bir þüphelidir ve Alec, prosedür ile baþ þüphelisi için hissettiði karþý konulmaz arzu arasýnda ince bir çizgide yürümelidir.
  
The Mortal Instruments • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Polisiye
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Mavi Çelik
10 Blm | 38259 Kelime | 72 Kere Okundu
24/07/20 Tarihinde Yaynland | 10/09/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Malec'in Gözünden Ölümcül Oyuncaklar

toujourspur

Malec'in Gözünden Ölümcül Oyuncaklar
toujourspur

Haydi gelin seri boyunca Magnus ve Alec’in iliþkisine ýþýk tutalým.
  
The Mortal Instruments • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 14743 Kelime | 50 Kere Okundu
15/12/18 Tarihinde Yaynland | 16/07/20 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


alexander

toujourspur

alexander
toujourspur

u94; Fluff: “I like it when you say my name.”
  
The Mortal Instruments • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Alec Lightwood
Etiketler: Fluff
Dil: English
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 590 Kelime | 3 Kere Okundu
14/05/20 Tarihinde Yaynland | 14/05/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


I Watch It All From A Far (heaven help me)

Necessitas

I Watch It All From A Far (heaven help me)
Necessitas

Clary geri koymadan önce kahvesinden bir yudum aldý, yüzü kafa karýþýklýðýndan ciddiliðe kaydý. “Simon. Ciddi misin? Bilmiyor muydun?”

Simon aðzýndakileri püskürdü, süslü pastasý aðzýndan her yere uçan 5.78 dolar kuruþa mal oldu. Elbette, para harcamaya karar verdiðinde boþa giderdi. “Clary. Aman Tanrým. Clary, Raphael'le çýkýyorum.” / Aylardýr sevgili olduklarýný hatta fark etmediklerini keþfeden üniversite oda arkadaþlarý, Saphael AU.
  
The Mortal Instruments • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alec Lightwood, Clary Fray, Magnus Bane, Raphael Santiago, Simon Lewis
Etiketler: AU, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3821 Kelime | 48 Kere Okundu
26/01/17 Tarihinde Yaynland | 26/01/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The End of Time

Ninfea Onaylý Yazar

The End of Time
Ninfea Onaylý Yazar

Kabus görüp görmediðini anlamak için zeki olmaya gerek yoktu, Alec bunun gerçek olduðunu biliyordu. Bilmediði tek þey, nerede olduðuydu.
  
The Mortal Instruments • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alec Lightwood, Clary Fray, Isabelle Lightwood, Jace Herondale, Magnus Bane, Raphael Santiago, Simon Lewis
Etiketler: Karakter Ölümü, Slash, Fantastik, Macera, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 7769 Kelime | 74 Kere Okundu
07/11/16 Tarihinde Yaynland | 07/11/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]