Jason Grace

Topraðýn Çocuðu

Anaklusmos

Topraðýn Çocuðu
Anaklusmos

Gaia'nýn romalý hali olan Terra'nýn bir insandan olma olan çocuðu Allen'in sýrtýna Jüpiter Kampý'ný kurtarmak gibi aðýr bir görev yüklenmiþtir. Allen ise daha bir melez olduðunu bile yeni öðrenmiþken, bu zorlu ve acý dolu kaderle yüzleþmek zorunda kalýr...
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Frank Zhang, Hazel Levesque, Jason Grace, Leo Valdez, Nico di Angelo, Percy Jackson, Piper McLean, Reyna Avila Ramírez-Arellano
Etiketler: Fantastik, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
7 Blm | 18912 Kelime | 3 Kere Okundu
26/10/21 Tarihinde Yaynland | 26/10/21 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kayýp Prenses

Melissa Black

Kayýp Prenses
Melissa Black

Kayýp.. Kayýp.. Prenses asýrlardýr kayýp melezler ise aylardýr... Zeus'un kýzý niye böylesine özel? Jason nerede? Percy kim?

Jocelyn geçmiþin tozlu sayfalarýný böylesine yýrtmak istememiþti. Geçmiþini geri kazanmak istiyor ama biraz fazla mý ileri gidiyor ne?
  
Percy Jackson and the Olympians • G • 1 Yorum

Ana Karakterler: Afrodit, Annabeth Chase, Apollon, Ares, Artemis, Athena, Frank Zhang, Hades, Hazel Levesque, Hephaistos, Hermes, Jason Grace, Kheiron, Kronos, Kývýrcýk Çalýdibi, Leo Valdez, Nico di Angelo, Percy Jackson, Piper McLean, Poseidon, Rachel Elizabeth Dare, Sally Jackson, Thalia Grace, Travis/Connor Stoll, Tyson, Zeus
Etiketler: OC, Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
5 Blm | 8486 Kelime | 126 Kere Okundu
09/01/15 Tarihinde Yaynland | 30/09/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]