Sam Winchester

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...

saga Onaylý Yazar

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...
saga Onaylý Yazar

Bu hikaye Persephone adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
TARDIS bile býkmýþtý her sene farklý evrenlerden kiþilerin buluþup dövüþmesinden...
  
The Wizarding World of Harry Potter, Doctor Who, Hannibal, Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cuthbert Binns, Dean Winchester, Dr. Hannibal Lecter, Lily Luna Potter, Sam Winchester, Sekizinci Doktor, Severus Snape
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1678 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


First War

Valkirycass

First War
Valkirycass

Lucifer'i yenmek için son umutla sihrin peþine düþen Winchester kardeþlerin hikayesi, bir orman kenarýnda Snape ile Harry'yle karýþtýðýnda her þey birbirine girer, çözmek de o kadar kolay deðildir.
  
Supernatural, The Wizarding World of Harry Potter • G • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Castiel, Crowley, Dean Winchester, Harry Potter, Sam Winchester, Severus Snape
Etiketler: Slash, Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
5 Blm | 14199 Kelime | 407 Kere Okundu
30/08/15 Tarihinde Yaynland | 22/05/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yeni Arkadaþlýklar

Raven Onaylý Yazar

Yeni Arkadaþlýklar
Raven Onaylý Yazar

Sam Winchester, namý-ý diðer göçebe öðrenci, pek çok ‘ilk gün’ yaþamýþtý ama bunun hepsinden çok daha özel olduðunun farkýndaydý.
  
Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Brady, Jessica Moore, Sam Winchester
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: KaraKedi | Artist:
Seri: #03 HEP: Okulun Ýlk Günü
1 Blm | 1194 Kelime | 16 Kere Okundu
15/09/15 Tarihinde Yaynland | 15/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]