Marcus Kane

Listen to Your Heart
Melissa Black

Herkes bir þeylerden kaçar.

Ýnsanlardan, korkularýndan, ölümden, hatalardan. Ama aþktan kaçamaz. Nerede olursan ol, yanýnda olur. Nerede saklanýrsan saklan, seni bulur. Ýster gökyüzüne ait ol ister yeryüzüne.

'O' seni çaðýrdýðýnda yalnýzca kalbini dinle.


The 100 x Teen Wolf
  
The 100, Teen Wolf • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Allison Argent, Bellamy Blake, Chris Argent, Clarke Griffin, Finn Collins, Jackson Whittemore, Lydia Martin, Marcus Kane, Octavia Blake, Scott McCall, Stiles Stilinski
Etiketler: Aksiyon, AU, Bilim Kurgu, Dram, Karakter Ölümü, Macera, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4205 Kelime | 5 Kere Okundu
21/04/19 Tarihinde Yaynland | 21/04/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


As Long As You Are By My Side

Calypso Onaylý Yazar

As Long As You Are By My Side
Calypso Onaylý Yazar

She was broken, sick and the pills were the only things that made her feel better.
  
The 100 • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Marcus Kane
Etiketler: Drug, Hurt/Comfort
Dil: English
Beta: Harmonian | Artist:
Seri: Sky Parents
1 Blm | 1436 Kelime | 9 Kere Okundu
26/07/18 Tarihinde Yaynland | 26/07/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Hayatýn Kokusu

Calypso Onaylý Yazar

Hayatýn Kokusu
Calypso Onaylý Yazar

Aþýk olmuþtu, bir zamanlar hayatýný kendi elleriyle almaya çalýþtýðý kadýna, Abby Griffinr'e.
  
The 100 • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Marcus Kane
Etiketler: Genel, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Sky Parents
1 Blm | 2301 Kelime | 14 Kere Okundu
29/06/17 Tarihinde Yaynland | 29/06/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Umut

Calypso Onaylý Yazar

Umut
Calypso Onaylý Yazar

Dünya'nýn sonu geliyordu ve Marcus Kane'nin ölmeden önce yapmasý gereken bir þey vardý.
  
The 100 • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Abby Griffin, Marcus Kane
Etiketler: Spoiler, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Sky Parents
1 Blm | 2207 Kelime | 11 Kere Okundu
09/05/17 Tarihinde Yaynland | 09/05/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]