Mitch Morgan

Kýrmýzý

Calypso Onaylý Yazar

Kýrmýzý
Calypso Onaylý Yazar

Bu gece, þansa ve kadere inanmamayý hala sürdürürken, önemsediði tek þey kýrmýzýydý. Mitch Morgan, bu gece hem kýrmýzýdan nefret ediyor hem de ona tapýyordu.
  
Zoo • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Mitch Morgan
Etiketler: Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1469 Kelime | 10 Kere Okundu
24/10/15 Tarihinde Yaynland | 24/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Arkadaþça Sohbet

austenviolet Praetorium

Arkadaþça Sohbet
austenviolet Praetorium

“En sevdiðin renk ne?”
  
Zoo • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Jamie Campbell, Mitch Morgan
Etiketler: Fluff, Spoiler, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 439 Kelime | 18 Kere Okundu
24/10/15 Tarihinde Yaynland | 24/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]