Regulus Arcturus Black

Ayýn Ýki Yüzü Regulus Black & Marlene McKinnon (Two Faces of the Moon)

aek

Ayýn Ýki Yüzü Regulus Black & Marlene McKinnon (Two Faces of the Moon)
aek

Karanlýk ve Aydýnlýðýn arasýndaki bu sonsuz savaþta onlar sadece birbirlerine aþýk iki insandý.
(Kelid Hikayesi) 
_IDDIACI_INATCI
The Wizarding World of Harry Potter • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Marlene McKinnon, Regulus Arcturus Black
Etiketler: *Harry Potter, Aksiyon, Dark, Dram, Fantastik, Genel, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4355 Kelime | 12 Kere Okundu
24/08/20 Tarihinde Yaynland | 24/08/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Toujours Pur

Atalente Praetorium

Toujours Pur
Atalente Praetorium

Sirius ile Regulus arasýndaki küçük sahneleri içeren drabblelar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 9 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders
4 Blm | 2598 Kelime | 114 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yaynland | 25/07/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Badem Çiçeði
austenviolet Praetorium

Çapulcularýn son senesinde, James'in kuzeni Beauxbatons'dan Hogwarts'a gelirse neler yaþar?
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 62 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, James Potter, Lily Evans Potter, Mary McDonald, Minerva McGonagall, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Dram, Genel, Komedi, OC, OOC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist: Lucid
Seri: #03 Çapulcular Günü: Gerçek Evinde
24 Blm | 45011 Kelime | 3288 Kere Okundu
07/07/15 Tarihinde Yaynland | 24/11/19 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Brother

toujourspur

Brother
toujourspur

" Hala caným acýyor. Nedenini bilmiyorum, ona sadece, diðer aile üyelerinden biraz daha çok baðlýydým. Peki bu hissettiklerimin altýnda yatan ne Aylak? "

" O senin kardeþindi Sirius. Hala senin kardeþin. Nedeni bu. "
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Dram, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2851 Kelime | 23 Kere Okundu
29/08/18 Tarihinde Yaynland | 29/08/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Trust Me, Again

LilyJames

Trust Me, Again
LilyJames

Kesinlikle emin olduðumuz þeylerde yanýlýnca berbat hissederiz. Sirius Black; bunu acý bir tecrübeyle öðrenmiþti. Bedelini de çok aðýr ödemiþti üstelik.

Ancak o gün, Azkaban Kaçaðý bir mahkûmken bir anda tekrar on yedinci yaþ gününe döndüðünde, her þeye baþtan baþlayabileceðini fark etti.

Zaman onu kontrol edemiyordu artýk, tersine Sirius zamaný kontrol ediyordu. Olacaklarý önceden bilmenin verdiði güvenle, yaptýðý hatalarý teker teker telafi etmeye baþladý. Ancak atladýðý bir þey vardý. Nasýl olursa olsun zamanla oynuyordu.

Üstelik yine kusursuz bir planý vardý ve iþe yarayacaðýndan yine kesinlikle emindi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: Dram, Fantastik, Komedi, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 9897 Kelime | 269 Kere Okundu
09/08/16 Tarihinde Yaynland | 02/09/17 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Wolfstar

Valkirycass

Wolfstar
Valkirycass

Bazen Gryffindorlularýn bile fazladan cesarete ihtiyacý olur. (Sirius/Remus )
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 7 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2273 Kelime | 144 Kere Okundu
25/08/17 Tarihinde Yaynland | 25/08/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


I'd Give You My Lungs (So You Could Breathe)

silver Onaylý Yazar

I'd Give You My Lungs (So You Could Breathe)
silver Onaylý Yazar

Tekrar kardeþiyle baþ baþa kaldýðýnda elini soðuk topraða koydu Sirius.
"Arkandayým, kardeþim."
Tabii ölü bir çocuk için ne kadar anlamlý olabilirse bu sözcükler.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: *Harry Potter, Angst, Dram, Fantastik, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü
Dil: Türkçe
Beta: polyjuicepotion | Artist:
Seri:
1 Blm | 1132 Kelime | 39 Kere Okundu
09/08/17 Tarihinde Yaynland | 09/08/17 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


In Noctem

Natulcien Onaylý Yazar

In Noctem
Natulcien Onaylý Yazar

Gökyüzündeki anlatýlmamýþ hikayelerin kalbi, Sirius Black. Hayatýnýn 12 yýlýný iþlemediði bir suç yüzünden Azkaban’da geçiren, özgür bir ruh. Esaretin yangýný mý, yoksa yalnýzlýðýn sýzýsý mý daha çok acýttý canýný, asla geri gelmeyecek bu 12 yýlda?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Andromeda Tonks, Bartemius Crouch, Jr., Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Depresyon, Drug, Þiddet/Ýþkence, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2084 Kelime | 36 Kere Okundu
04/11/16 Tarihinde Yaynland | 04/11/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Brehus

austenviolet Praetorium

Brehus
austenviolet Praetorium

Sirius ve Regulus'un "minik" sýrrý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: Fluff, Hurt/Comfort, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Atalente | Artist:
Seri:
1 Blm | 1196 Kelime | 93 Kere Okundu
23/05/16 Tarihinde Yaynland | 23/05/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


We are just Marauders

victoryy

We are just Marauders
victoryy

Hogwarts'a eglenceyi getirenlerin hikayesi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Argus Filch, Bellatrix Lestrange, James Potter, Kreacher, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Mary McDonald, Minerva McGonagall, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort, Walburga Black
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 5592 Kelime | 253 Kere Okundu
05/12/15 Tarihinde Yaynland | 30/04/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Before You Say Goodbye (Askýda)

TN94

Before You Say Goodbye (Askýda)
TN94

Elvedalar her zaman gelir. Bazýsý insaný yýkýp döken, bazýsý ardýnda yeni bir umutla gelen. Elvedalar acýtýr elbet. Gidenler olur hep. Ve yeni gelenler. Yeni hikayeler baþlar elvedalarýn ardýndan.

Eh, bu hikayede iþimiz elvedalardan önce baþlýyor..

Jullien Maryyn Potter, nam-ý diðer "Kedicik"

Çapulcularýn incisi, James Potter'ýn beneklisi.

Ýnatçýlýðýyla göz dolduran, Hogwarts'ýn meþhur Pasta Canavarý.Onun elvedasý da yakýn, ama yine de gelin biz biraz öncesine bakalým.

 (Gemi Dnem Kelid Hikayesi)
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Alice Longbottom, Bellatrix Lestrange, Dorcas Meadowes, Fabian Prewett, Frank Longgbottom, Gideon Prewett, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Marlene McKinnon, Narcissa Malfoy, Peter Pettigrew, Rabastan Lestrange, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Rodolphus Lestrange, Severus Snape, Sirius Black OC: Jullien Maryyn Potter
Etiketler: AU, Genel, OC, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 2734 Kelime | 140 Kere Okundu
19/04/16 Tarihinde Yaynland | 21/04/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Karanlýk Günlere Doðru

Gremlin

Karanlýk Günlere Doðru
Gremlin

1970'ler... Dünyada henüz adý konmamýþ tehlikeli þeyler olmaktadýr. Çoðu Muggle bir þey bilmese de Sihir Dünyasý alttan alta kaynamaktadýr.

Yetenekli Black kardeþler ise istemeden dikkatleri üzerlerine çekmiþtir. Her ne kadar üvey kardeþ de olsalar, birbirlerine çok yakýndýrlar. Ancak bu defa korunabilmek için daha güvenli olan kuzeye kaçmak zorundadýrlar. Acaba bu kaçýþ korunmak için yeterli olacak mýdýr?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 17 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, James Potter, Lily Evans Potter, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Sirius Black
Etiketler: AU, OC, Aksiyon, Dram, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Karanlýk Günlere Doðru
15 Blm | 60827 Kelime | 642 Kere Okundu
26/07/15 Tarihinde Yaynland | 01/10/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Stay With Me Evelyn

Atalente Praetorium

Stay With Me Evelyn
Atalente Praetorium

Regulus karanlýða katýldýðý günden haftalar sonra bir gece, Evelyn'i ziyaret eder.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black
Etiketler: Angst, OC, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1277 Kelime | 37 Kere Okundu
08/05/15 Tarihinde Yaynland | 08/05/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Living In A Dark Tower

silver Onaylý Yazar

Living In A Dark Tower
silver Onaylý Yazar

Belki de o kadar masum deðildi genç adam, ama hala küçük bir çocuktu.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black
Etiketler: Dark, OC, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1292 Kelime | 59 Kere Okundu
20/04/15 Tarihinde Yaynland | 20/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Black Diary

silver Onaylý Yazar

The Black Diary
silver Onaylý Yazar

Andromeda Black Tonks'un, hayatýndaki önemli anlarý yazdýðý bir günlüðü vardý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Arthur Weasley, Augustus Rookwood, Bellatrix Lestrange, Horace Slughorn, Kingsley Shacklebolt, Minerva McGonagall, Molly Weasley, Narcissa Malfoy, Nymhadora Tonks, Pomona Sprout, Rabastan Lestrange, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Sirius Black, Ted Tonks, Teddy Lupin
Etiketler: Dark, Fluff, Hurt/Comfort, Karakter Ölümü, OOC, Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik, Genel, Komedi, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Andromeda Black Tonks
15 Blm | 42625 Kelime | 639 Kere Okundu
15/04/15 Tarihinde Yaynland | 15/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Outside of Home

silver Onaylý Yazar

Outside of Home
silver Onaylý Yazar

Regulus sadece pes ettiðinde teþekkür ederdi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: OC, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 2770 Kelime | 67 Kere Okundu
20/03/15 Tarihinde Yaynland | 20/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Till The End Of Time

Atalente Praetorium

Till The End Of Time
Atalente Praetorium

Aileyi kan baðý belirlemezdi, ama Regulus yine de, Sirius'un ailesiydi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Lily Evans Potter, Regulus Arcturus Black, Sirius Black, Walburga Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, keyword
1 Blm | 2882 Kelime | 67 Kere Okundu
06/03/15 Tarihinde Yaynland | 06/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Leblanc Kýzý
austenviolet Praetorium

O yaz, Black Malikânesi'nin bir misafiri vardý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 18 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Bellatrix Lestrange, James Potter, Kreacher, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Rodolphus Lestrange, Sirius Black
Etiketler: Hurt/Comfort, OC, Dram, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
16 Blm | 24011 Kelime | 853 Kere Okundu
20/12/14 Tarihinde Yaynland | 20/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Son Piþmanlýk

Atalente Praetorium

Son Piþmanlýk
Atalente Praetorium

Regulus Black, Narcissa'yý gelin odasýnda ziyaret eder.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Narcissa Malfoy, Regulus Arcturus Black
Etiketler: Spoiler, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1065 Kelime | 61 Kere Okundu
08/12/14 Tarihinde Yaynland | 08/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Kara Kývýlcým

Licenta

Kara Kývýlcým
Licenta

Gece çöktüðünde biriken rüyalarýn perdesinde ruhlarý birbirine tek bir bakýþ baðlar.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Alice Longbottom, Amelia Bones, Arthur Weasley, Augustus Rookwood, Bellatrix Lestrange, Cuthbert Binns, Emmeline Vance, Filius Flitwick, Frank Longgbottom, Horace Slughorn, James Potter, Lily Evans Potter, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort, Peter Pettigrew, Rabastan Lestrange, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Severus Snape, Sirius Black, Vernon Dursley, Xenophilius Lovegood
Etiketler: Fluff, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1578 Kelime | 66 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


The Moment

silver Onaylý Yazar

The Moment
silver Onaylý Yazar

Andromeda'nýn ailesine dair son mutlu anýsý.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Narcissa Malfoy, Regulus Arcturus Black, Sirius Black
Etiketler: Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Andromeda Black Tonks
1 Blm | 989 Kelime | 39 Kere Okundu
06/12/14 Tarihinde Yaynland | 06/12/14 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Eve Donüþ
Erce Praetorium

"Etraftaki karanlýðýn son demleri de siliniyor yavaþça. Güneþ yüzünü gösterirken aðýr bir þekilde, artýk dinlenme vaktinin geldiðini biliyorum. Derin bir nefes alýyorum boþ sokakta ilerlerken. Düþüncelerimden sýyrýlmak hiç bu kadar zor olmamýþtý. Arkamda kalan onlarca insan. Eve dönmek hiç bu kadar zor olmamýþtý."
Harry, hiç bilmediði evinin yolunu bulabilecek mi?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 0 Yorum

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy, Ginny Weasley, Harry Potter, Hermione Granger, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Luna Lovegood, Minerva McGonagall, Pansy Parkinson, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Ron Weasley, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: AU, Dark, Slash, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
15 Blm | 21193 Kelime | 546 Kere Okundu
10/04/12 Tarihinde Yaynland | 10/04/12 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]