Diana Prince

Poker Gecesi

Natulcien Onaylý Yazar

Poker Gecesi
Natulcien Onaylý Yazar

Justice League üyeleri yoðun kahramanlýk tempolarýna raðmen, bir gece, bir kaç saat, eðlenmek için ayýrmaya karar verirler.
  
DC • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Arthur "Orin" Curry, Barthomolew "Barry" Allen, Bruce Wayne, Clark Kent/Kal-El, Diana Prince, Victor Stone
Etiketler: Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1812 Kelime | 16 Kere Okundu
23/04/18 Tarihinde Yaynland | 23/04/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


One by One

Natulcien Onaylý Yazar

One by One
Natulcien Onaylý Yazar

Gotham Þehri sakinlerinin, Cadýlar Bayramý'ný kutlamak için kendilerine has yöntemleri vardýr.
  
DC • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Aquaman, Barbara Gordon, Barthomolew "Barry" Allen, Clark Kent/Kal-El, Damian Wayne, Diana Prince, Dick Greyson, Edward Nygma, Hal Jordan, Harleen Quinzel/Harley Quinn, Iris West, J’onn J’onzz, Lex (Alexander) Luthor, Oliver Queen, Selina Kyle, Solomon Grundy, Talia al Ghul, Zatanna Zatara
Etiketler: Aksiyon, Komedi, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #07 HEP: Müzik Bahçesi
1 Blm | 3096 Kelime | 48 Kere Okundu
30/04/16 Tarihinde Yaynland | 30/04/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]