Bruce Wayne

Poker Gecesi

Natulcien Onaylý Yazar

Poker Gecesi
Natulcien Onaylý Yazar

Justice League üyeleri yoðun kahramanlýk tempolarýna raðmen, bir gece, bir kaç saat, eðlenmek için ayýrmaya karar verirler.
  
DC • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Arthur "Orin" Curry, Barthomolew "Barry" Allen, Bruce Wayne, Clark Kent/Kal-El, Diana Prince, Victor Stone
Etiketler: Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1812 Kelime | 16 Kere Okundu
23/04/18 Tarihinde Yaynland | 23/04/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ölümcül Þaka

saga Onaylý Yazar

Ölümcül Þaka
saga Onaylý Yazar

Dünyanýn en iyi iki dedektifini bir araya getirecek kadar tehlikeli þey nedir?
  
Death Note, DC • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Bruce Wayne, Joker, L, Light Yagami
Etiketler: Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik, Gizem, Polisiye, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 4223 Kelime | 41 Kere Okundu
04/09/16 Tarihinde Yaynland | 21/09/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]