Orion Black

In Noctem

Natulcien Onaylý Yazar

In Noctem
Natulcien Onaylý Yazar

Gökyüzündeki anlatýlmamýþ hikayelerin kalbi, Sirius Black. Hayatýnýn 12 yýlýný iþlemediði bir suç yüzünden Azkaban’da geçiren, özgür bir ruh. Esaretin yangýný mý, yoksa yalnýzlýðýn sýzýsý mý daha çok acýttý canýný, asla geri gelmeyecek bu 12 yýlda?
  
The Wizarding World of Harry Potter • R • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Andromeda Tonks, Bartemius Crouch, Jr., Bellatrix Lestrange, James Potter, Lily Evans Potter, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Angst, Argo, Dark, Depresyon, Drug, Þiddet/Ýþkence, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 2084 Kelime | 36 Kere Okundu
04/11/16 Tarihinde Yaynland | 04/11/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


We are just Marauders

victoryy

We are just Marauders
victoryy

Hogwarts'a eglenceyi getirenlerin hikayesi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Argus Filch, Bellatrix Lestrange, James Potter, Kreacher, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Mary McDonald, Minerva McGonagall, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Regulus Arcturus Black, Remus Lupin, Rubeus Hagrid, Sirius Black, Tom Marvolo Riddle / Lord Voldemort, Walburga Black
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
4 Blm | 5592 Kelime | 253 Kere Okundu
05/12/15 Tarihinde Yaynland | 30/04/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kuþun Dansý

penny

Kuþun Dansý
penny

Lyanna'nýn tam gözlerinin içine ciddi bir yüz ifadesi ile baktý. Bu ifade pek çok farklý þekilde yorumlanabilirdi: Seni öpmek istiyorum, senden nefret ediyorum, gözlerinin rengi deðiþiyor ya da seni seviyorum gibi. Lyanna yorumlamamayý seçti. Daha doðrusu yorumlayamayacak kadar sersemlemiþ haldeydi.

Sirius yavaþça alnýný kýzýn alnýna yasladý, kýsa bir süre nefesleri karýþarak öylece kaldýlar. Ardýndan Sirius iç geçirip geriye çekildi. Kýzýn belindeki ellerini yavaþça çekti ve ona -tabii kendisine de- toparlanmak için süre tanýdý.

"Sanýrým artýk uyumalýyýz." diye mýrýldandý bakýþlarýný kaçýrarak.

Sirius Black / OC
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 31 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Alice Longbottom, Frank Longgbottom, Horace Slughorn, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Orion Black, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Severus Snape, Sirius Black
Etiketler: Slash, Spoiler, Fantastik, Genel, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: pixiedust | Artist:
Seri:
14 Blm | 28821 Kelime | 1652 Kere Okundu
01/08/15 Tarihinde Yaynland | 06/11/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Kayýp

springmagic

Kayýp
springmagic

Kaybetmek her zaman zordur. Peki ya kaybetmemiþsen?
  
The Wizarding World of Harry Potter • PG • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Alastor Moody, Albus Dumbledore, Harry Potter, James Potter, Lily Evans Potter, Lucius Malfoy, Orion Black, Remus Lupin, Sirius Black, Theodore Nott
Etiketler: Angst, AU, Dark, Hurt/Comfort, OC, Dram, Fantastik, Genel, Gizem, Psikolojik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1617 Kelime | 50 Kere Okundu
08/09/15 Tarihinde Yaynland | 08/09/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Beyaz

austenviolet Praetorium

Beyaz
austenviolet Praetorium

Beyaz, artýk bembeyaz olmak zorunda deðildi.
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Andromeda Tonks, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy, Lucius Malfoy, Narcissa Malfoy, Orion Black, Walburga Black
Etiketler: OOC, Dram, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 2035 Kelime | 64 Kere Okundu
04/04/15 Tarihinde Yaynland | 04/04/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Time To Sleep

Atalente Praetorium

The Time To Sleep
Atalente Praetorium

Diðerleri geldiðinde onlara her þeyi anlatacaktý. James, en iyi arkadaþý, hiçbir þeyi sorgulamadan kucaklayacaktý onu, kendisini en iyi o anlayacaktý. Peter bunun ne kadar üzücü olduðunu mýrýldanacak, ama Sirius artýk tamamýyla özgür olduðuna göre önlerinde nasýl ufuklar açýldýðýný geveleyecekti, Remus ise... Remus, Sirius'un ona en çok ihtiyaç duyduðu ana kadar, sessizce bekleyecekti. Remus/Sirius
  
The Wizarding World of Harry Potter • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: James Potter, Orion Black, Peter Pettigrew, Remus Lupin, Sirius Black, Walburga Black
Etiketler: Argo, AU, Fluff, Slash, Dram, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Marauders, Wolfstar
1 Blm | 2813 Kelime | 116 Kere Okundu
03/03/15 Tarihinde Yaynland | 03/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]