Poker Gecesi

Natulcien Onaylý Yazar

Poker Gecesi
Natulcien Onaylý Yazar

Justice League üyeleri yoðun kahramanlýk tempolarýna raðmen, bir gece, bir kaç saat, eðlenmek için ayýrmaya karar verirler.
  
DC • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Arthur "Orin" Curry, Barthomolew "Barry" Allen, Bruce Wayne, Clark Kent/Kal-El, Diana Prince, Victor Stone
Etiketler: Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1812 Kelime | 16 Kere Okundu
23/04/18 Tarihinde Yaynland | 23/04/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Ölümcül Þaka

saga Onaylý Yazar

Ölümcül Þaka
saga Onaylý Yazar

Dünyanýn en iyi iki dedektifini bir araya getirecek kadar tehlikeli þey nedir?
  
Death Note, DC • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Bruce Wayne, Joker, L, Light Yagami
Etiketler: Þiddet/Ýþkence, Dram, Fantastik, Gizem, Polisiye, Psikolojik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
3 Blm | 4223 Kelime | 41 Kere Okundu
04/09/16 Tarihinde Yaynland | 21/09/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


One by One

Natulcien Onaylý Yazar

One by One
Natulcien Onaylý Yazar

Gotham Þehri sakinlerinin, Cadýlar Bayramý'ný kutlamak için kendilerine has yöntemleri vardýr.
  
DC • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Aquaman, Barbara Gordon, Barthomolew "Barry" Allen, Clark Kent/Kal-El, Damian Wayne, Diana Prince, Dick Greyson, Edward Nygma, Hal Jordan, Harleen Quinzel/Harley Quinn, Iris West, J’onn J’onzz, Lex (Alexander) Luthor, Oliver Queen, Selina Kyle, Solomon Grundy, Talia al Ghul, Zatanna Zatara
Etiketler: Aksiyon, Komedi, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #07 HEP: Müzik Bahçesi
1 Blm | 3096 Kelime | 48 Kere Okundu
30/04/16 Tarihinde Yaynland | 30/04/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


A View From Future

ladyrowena

A View From Future
ladyrowena

Zor bir görevden sonra Central City'ye giden Leonard Snart 2016 yerine 2026'ya inmiþtir. Ve 2026 da onu ufak bir süpriz beklemektedir.
  
DC • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Barthomolew "Barry" Allen, Leonard Snart
Etiketler: Slash, Genel, Komedi
Dil: Türkçe
Beta: Selemetis | Artist:
Seri:
1 Blm | 1186 Kelime | 53 Kere Okundu
24/02/16 Tarihinde Yaynland | 24/02/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Söylenmemiþ Sözler

aek

Söylenmemiþ Sözler
aek

Dünyanýn en taþ kalpli adamý bile gün gelir aþýk olur.
  
DC • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Slash, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 593 Kelime | 69 Kere Okundu
05/03/15 Tarihinde Yaynland | 05/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]