Her Yýlbaþý Olduðu gibi...

saga Onaylý Yazar

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...
saga Onaylý Yazar

Bu hikaye Persephone adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
TARDIS bile býkmýþtý her sene farklý evrenlerden kiþilerin buluþup dövüþmesinden...
  
The Wizarding World of Harry Potter, Doctor Who, Hannibal, Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cuthbert Binns, Dean Winchester, Dr. Hannibal Lecter, Lily Luna Potter, Sam Winchester, Sekizinci Doktor, Severus Snape
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1678 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The Planet Of Candy

Raven Onaylý Yazar

The Planet Of Candy
Raven Onaylý Yazar

Alicia Greene baþýný defalarca kez belaya sokmuþ bir zaman ajanýdýr ve Doktor ona nihai sýðýnaðýný bulmakta yardým edecektir.
  
Doctor Who • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: On Birinci Doktor
Etiketler: Fluff, OC, Bilim Kurgu, Genel
Dil: Türkçe
Beta: Selemetis | Artist:
Seri: Summer Challenge
1 Blm | 1502 Kelime | 6 Kere Okundu
24/07/16 Tarihinde Yaynland | 24/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


TARDIS Mavisi

silver Onaylý Yazar

TARDIS Mavisi
silver Onaylý Yazar

Doktor'un ziyaret etmesi gereken mavi bir ev vardý.
  
Doctor Who • G • 4 Yorum Beendim

Ana Karakterler: On Ýkinci Doktor, Susan Foreman
Etiketler: OOC, Dram, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1512 Kelime | 25 Kere Okundu
14/07/15 Tarihinde Yaynland | 14/07/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Angels Take Manhattan

Capella

Angels Take Manhattan
Capella

Ýnsanlar çaresiz kaldýklarýnda tek bir çözüm yolu bulabilirler...
  
Doctor Who • G • 1 Yorum Ak Evren Hikayesi

Ana Karakterler:
Etiketler: Bilim Kurgu
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1421 Kelime | 23 Kere Okundu
05/06/15 Tarihinde Yaynland | 05/06/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


She's Still Around

Luna Onaylý Yazar

She's Still Around
Luna Onaylý Yazar

11 ve Rose Tyler'in yollari bir kez daha kesiþecekti.
  
Doctor Who • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: Spoiler, Dram, Fantastik, Romantik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 1779 Kelime | 26 Kere Okundu
03/02/15 Tarihinde Yaynland | 03/02/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


The End of the Universe

Erce Praetorium

The End of the Universe
Erce Praetorium

Doctor sonunda bir yolunu bulmuþtur. Her þeyi nasýl deðiþtireceðini ve onu nasýl kurtaracaðýný biliyordur. Tek yapmasý gereken bir iki eski dosta ziyaret, ve Evren'in Sonu'na ufak çaplý bir yolculuktur.
  
Doctor Who • R • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Dark, Spoiler, Bilim Kurgu, Dram
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 6655 Kelime | 7 Kere Okundu
10/09/11 Tarihinde Yaynland | 10/09/11 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]