Her Yýlbaþý Olduðu gibi...

saga Onaylý Yazar

Her Yýlbaþý Olduðu gibi...
saga Onaylý Yazar

Bu hikaye Persephone adl ev sakinine ithafen yazlmtr.
TARDIS bile býkmýþtý her sene farklý evrenlerden kiþilerin buluþup dövüþmesinden...
  
The Wizarding World of Harry Potter, Doctor Who, Hannibal, Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Cuthbert Binns, Dean Winchester, Dr. Hannibal Lecter, Lily Luna Potter, Sam Winchester, Sekizinci Doktor, Severus Snape
Etiketler: Aksiyon, Fantastik, Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: Dear Secret Santa
1 Blm | 1678 Kelime | 13 Kere Okundu
31/12/20 Tarihinde Yaynland | 31/12/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Wildflowers

Atalente Praetorium

Wildflowers
Atalente Praetorium

Sýradan bir yaz gününde, Dean ile Charlie bir dondurmacýya giderler.
  
Supernatural • G • 2 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Charlie Bradbury, Dean Winchester
Etiketler: Fluff, Genel, OOC
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri: #11 HEP: Yaz Þarkýlarý
1 Blm | 1167 Kelime | 6 Kere Okundu
30/07/20 Tarihinde Yaynland | 01/08/20 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Library

Marisol Onaylý Yazar

Library
Marisol Onaylý Yazar

Dean, Sam'in bulamadýðý hukuk kitaplarý için Castiel'ýn çalýþtýðý kütüphaneye gider.
  
Supernatural • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Castiel, Dean Winchester
Etiketler: AU, Fluff, OOC, Romantik, Slash
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3055 Kelime | 42 Kere Okundu
25/04/18 Tarihinde Yaynland | 25/04/18 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Lucifer VS Lucifer

asher

Lucifer VS Lucifer
asher

supernatural'daki lucifer ve lucifer deki lucifer'in hayatý
ADMÝN NOTU: Kategorilere Lucifer eklenecek ve yazým/dilbgilsi editi yapýacak.
  
Supernatural • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Lucifer
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 370 Kelime | 22 Kere Okundu
25/07/16 Tarihinde Yaynland | 25/07/16 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


First War

Valkirycass

First War
Valkirycass

Lucifer'i yenmek için son umutla sihrin peþine düþen Winchester kardeþlerin hikayesi, bir orman kenarýnda Snape ile Harry'yle karýþtýðýnda her þey birbirine girer, çözmek de o kadar kolay deðildir.
  
Supernatural, The Wizarding World of Harry Potter • G • 11 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Albus Dumbledore, Castiel, Crowley, Dean Winchester, Harry Potter, Sam Winchester, Severus Snape
Etiketler: Slash, Aksiyon, Bilim Kurgu, Fantastik
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
5 Blm | 14199 Kelime | 407 Kere Okundu
30/08/15 Tarihinde Yaynland | 22/05/16 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


Yeni Arkadaþlýklar

Raven Onaylý Yazar

Yeni Arkadaþlýklar
Raven Onaylý Yazar

Sam Winchester, namý-ý diðer göçebe öðrenci, pek çok ‘ilk gün’ yaþamýþtý ama bunun hepsinden çok daha özel olduðunun farkýndaydý.
  
Supernatural • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Brady, Jessica Moore, Sam Winchester
Etiketler: Genel
Dil: Türkçe
Beta: KaraKedi | Artist:
Seri: #03 HEP: Okulun Ýlk Günü
1 Blm | 1194 Kelime | 16 Kere Okundu
15/09/15 Tarihinde Yaynland | 15/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


After All

Raven Onaylý Yazar

After All
Raven Onaylý Yazar

Kader ipliðinin ayak bileðini sýktýðýný hissediyordu hatta aðýrlýðý o kadar belirgindi ki takip edebilecek kadar somut bir þeydi sanki. Ama ortada öyle bir düðüm vardý ki onu çözdüðünde yanlýþ bir yere çýkmaktan korkuyordu.
  
Supernatural • G • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Dean Winchester, Lisa Braeden
Etiketler: Dark, Genel
Dil: Türkçe
Beta: KaraKedi | Artist:
Seri: keyword
1 Blm | 1131 Kelime | 16 Kere Okundu
02/09/15 Tarihinde Yaynland | 02/09/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Prompt

gold

Prompt
gold

Ask.fm promptlarýyla yazýlmýþ hikayeler.
  
Teen Wolf, Supernatural, Marvel • G • 3 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler:
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
10 Blm | 10328 Kelime | 602 Kere Okundu
08/05/15 Tarihinde Yaynland | 08/05/15 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]


No One's Here To Sleep

uyanikkablolu

No One's Here To Sleep
uyanikkablolu

bir elf kralý, bir teletabi, bir büyücü, aþk, ihtiras, ihanet, mantýk, bdsm ve kýrbaç, hepsi guadalajara'da!!!!
  
The Wizarding World of Harry Potter, The Lord of the Rings / The Hobbit, Supernatural, Star Trek • PG • 0 Yorum

Ana Karakterler:
Etiketler: Angst, Argo, AU, Dark, OOC, Slash, Smut, Parodi
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 4276 Kelime | 90 Kere Okundu
14/03/15 Tarihinde Yaynland | 14/03/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Small pieces of colored paper

Angelofthelord

Small pieces of colored paper
Angelofthelord

Dean ve Cas, Dean'in topunu almak için bir havai fiþek dükkanýna girerler. Kid!fic AU
  
Supernatural • G • 1 Yorum Beendim

Ana Karakterler: Castiel, Dean Winchester
Etiketler: AU
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 494 Kelime | 30 Kere Okundu
27/01/15 Tarihinde Yaynland | 27/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]


Karanlýðýn Diþleri

Raven Onaylý Yazar

Karanlýðýn Diþleri
Raven Onaylý Yazar

Winchester kardeþler garip bir cinayet haberi üzerine Washington'ýn Concrete adlý kasabasýna gelirler. Öldürülen genç kýzýn yasak aþk yaþadýðý iddia edilen profesörüyle tanýþmaya gittiklerinde iþlenen bu cinayetin sýradan nedenlerle iþlenmediðini fark etmiþlerdi.
  
Supernatural • PG • 5 Yorum Beendim

Ana Karakterler:
Etiketler: OC, Aksiyon, Fantastik, Macera
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
1 Blm | 3387 Kelime | 27 Kere Okundu
16/01/15 Tarihinde Yaynland | 16/01/15 Tarihinde Gncellendi
Tamamland
[Bildir]