L'Ange Égaré
Melissa Black

Daphne River, dünyadaki kayýp ruhlardan ve tuhaf özellikler sergileyen birisiydi.
Kim olduðu bulmak için, özlemeyi reddettiði þehre geri döner ve döndüðü gibi yolu hiç de ummadýðý yakýþýklý ve bir o kadar gizemli birisiyle kesiþir.

Marcus Whitmore, Oxford'un yetenekli doktorlarýndan ve gizli kalan vampirlerinden birisiydi.
Babasýnýn emri ile baþýna geçtiði tarikat, baþlarýna belalar örmeye kararlý bir Konsil ve de Clermont ailesinin sýrlarý ile baþa çýkmak için çabalarken yoluna tuhaf kýzýl bir kadýn çýkar.

Gri þehir, kaybý ve gölgeyi bir araya getirir.

Çünkü kaderin onlar için bir planý vardýr.
  
All Souls Trilogy • G • 0 Yorum

Ana Karakterler: Diana Bishop, Marcus Whitmore, Matthew Clairmont, Miriam Shephard OC: Cliodhna Fiona Reidmagee
Daphne River
Etiketler: Aksiyon, Bilim Kurgu, Dram, Fantastik, OC, Romantik, Spoiler
Dil: Türkçe
Beta: | Artist:
Seri:
2 Blm | 1445 Kelime | 2 Kere Okundu
02/12/18 Tarihinde Yaynland | 06/02/19 Tarihinde Gncellendi
Devam Edecek
[Bildir]